CRI Online
 
ادبیات کلاسیک

گوان حان چین" درام نویس بزرگ سلسله "یوان"

همانطور که مطلع هستید درام تاتر بخشی از فرهنگ عالی سنتی چین محسوب می شود و نمایشنامه ها و اپرا و درام سلسله یوان در قرن 13 درتاریخ تاترچین جای بر جسته ای داشته ودارد.

" گوان حان چین" درام نویس کبیر در سلسله یوان ، نخستین حکومت واحد در تاریخ چین که از طرف ملیت صحرا نویس شمال ایجاد گردید ، می زیست. در دوران این سلسله به علت درهم آمیختگی ملتهای متفاوت ، تاثیرات و قدرت اخلاقی ارتدکس ملت حان به نسبت سست و ضعیف گردید و مظاهر در فرهنگ و ادبیات پیدایش ادبیات مردمی و عامیانه و نماینده آن تاتر بود. تاتر درام و اپرای سلسله یوان در تاریخ ادبیات چین جایگاه مهمی را دراشغال داشته است. دراین سلسله ، عدی زیادی نمایش نامه نویسان پابه عرصه وجود گزاددند و آثار جاودانی عرضه نودند که برجسته ترین آنان همان" گوان حان چین "بود.

" گوان حان چین" درتمام عمر خود جمعا بیش از 60 نمایش نامه به رشته تحریردر آورد که تاکنون 18 مورد از آنها باقی مانده است. د رمیان این نمایش نامه ها تراژدی غم انگیز و هم کمدی و طنز و هم تاتر عاشقانه مبین مسئله ازدواج و هم درام اجتماعی به لحاظ افشای تاریکیها ومشکلات جامعه دیده می شود. تراژدی موسوم به رنجش وخشم " دو ایر" اثر نمونه " گوان حان چین" و نیزبهترین تراژدی درتاتر کلاسیک چین محسوب می شود.

تراژدی " رنجش وخشم دوایر" ملهم از یک داستان قدیمی بر این قرار است که یک بیوه جوان گوش به فرمان والدین شوهرش مورد آفتراگویی و تهمت زنی های جامعه قرار گرفته و نهایتا جان داده و روحش به انتقام جویی پرداخته است. نویسنده تخیلات معجزه ای خود را بر مضمون این درام اضافه کرد. مثلا منگامی که خانم " دوایر" به دست مامورین اعدام می شود وی دعا می کند که اگر او بیگناه باشد در تابستان گرم برف شدید شروع به بارش کندوجالب این است که بعد از اعدام برف شدید می بارد. این درام داستانی تکان دهنده وغم انگیز است. درام نویس از این طریق با حمایت از نیروهای عدالت جو درواقع چهره جامعه تاریک را افشا می کند.

وی درنگارش از سوژه های گسترده استفاده نموده و چهره اشخا مختلف ازمقامات بلند پایه تا مردم عادی و همچنین زنان فساد و اراذل و اوپاش مردم با صفات اخلاقی یا نیکدلی و صداقت و یا کینه توزی و ددمنشی به طور زنده دقیق ترسیم کرده است. به عنوان یک درام نویس " گوان حان چین" با زندگانی قشرهای پایین جامعه بسیار آشنا بود، وی نه تنها به آفرینش مشغول بود ، بلکه گاهی هم به اتفاق هنرپیشگان در صحنه نمایش میدان و درنتیجه این نمایش ها موجب جلب توجه مردم را فراهم آورد.

"گوان حان چین" درحقیقت بنیانگذار تاتر سلسله یوان می باشد درتاریخ ادبیات باستانی چین نمایش نامه های وی چه از احاظ کیفی و چه از لحاظ کمی بی همتا است و روحیه مردمی ، استادی و مهارت وبرجستگی در تسلط بر زبان و همچنین دستیابی های هنری وی درتنوع مختلف تاتر برای درام نویسان تسلهای بعدی نمونه و سرمشق شده است.

در اوایل قرن 19 میلادی تاتر رنجش وخشم " دوایر" از آثار نماینده برای نخستین بار به غرب معرفی شد و اواسط قرن 19 ، فرانسه واروپا آثار دیگر وی نیز آشنایی پیدا کردند و به تدریج تاثیرات " گوان حان چین" به سراسر جهان سرایت کرد.


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17