CRI Online

اصول و ابزار مهم فنگ شوی

GMT+08:00 || 2014-12-18 18:08:20        cri

در کتاب "زانگ شو" یکی از قدیمی ترین کتاب های چینی در باره فنگ شوی آمده است: از آن جا که "چی" –انرژی مثبت- با باد پراکنده شده و با حرکت آب متوقف می شود، بنابراین باید برای نگهداری دقت کرده و از حرکت و فرار آن جلوگیری کرد. از این رو، توصیه می شود که خانه، ساختمان یا مقبره در جایی که با کوه و آب محصور شده، قرار گیرد. در واقع، این هم یکی از سنن چینی ها است که مسکن در جایی که پشت آن کوه و مقابلش دریاچه ای وجود دارد، ساخته شود، چرا که این نقطه از نظر فنگ شوی، بهترین فضا برای ایجاد بناست.

بر اساس همین اعتقاد، بیشتر بناهای ایجاد شده در شهر پکن همواره این اصول را رعایت کرده اند. به طور مثال، اطراف شهر ممنوعه در پکن، که کاخ امپراتورهای چینی در آن قرار داشت، خندق کاری شده و با تل خاکی که پس از کندن خندق به دست آمده، تپه ای به نام "جینگ شان" در پشت شهر ممنوعه ایجاد شد. چنین فضایی در کاخ تابستانی که سه چهارم آن را دریاچه تشکیل می دهد، نیز ایجاد شده است. در واقع، آب سازه ای جدایی ناپذیر از باغ های سنتی چین است.

علاوه بر "چی" مفهوم "یین" و "یانگ" هم از اصول فلسفه فنگ شوی است. چینی های عهد باستان معتقد بودند که یین و یانگ دو عنصر اصلی کیهان است که هم متضاد و هم مکمل همدیگر هستند. با مثال هایی این مفهوم را واضح می سازیم. مثلا، زنان یین و مردان یانگ هستند. ایستا بودن یین، جاری بودن یانگ، اعداد زوج، یین و اعداد فرد، یانگ، زمین، یین و آسمان یانگ، سردی، یین و گرمی، یانگ است. شب یین، روز یانگ، درون یین و برون یانگ، آینده، یین و گذشته یانگ است. و بسیاری مثال ها از این قبیل که نشان دهنده تضاد و در عین حال مکمل بودن دو عنصر یین و یانگ است. در فلسلفه فنگ شوی به این نکته اشاره می شود که باید میان این دو عنصر اصلی جهان تعادل وجود داشته باشد. فنگ شوی معتقد است "چی" "یین" با مقدار بیش از حد مناسب باعث قطع دسترسی به ثروت می شود و وجود "چی" "یانگ" با مقدار بیش از حد مناسب سبب می شود که ثروت به دست آمده به راحتی از بین برود. از این رو، هزاران راه برای نگه داری تعادل میان یین و یانگ در خانه اندیشده شده است، از جمله وجود تعداد مناسب پنجره ها، همیشه روشن نگه داشتن چراغ به منظور جبران "چی" یانگ، استفاده از رنگ های روشن و یا برگزاری جشن در خانه و ...

علاوه بر مفهوم "چی" ، "یین" و "یانگ" پنج عنصر دیگر نیز جزو اصول فلسفه فنگ شوی وجود دارد. در فلسفه چینی، عناصر چهارگانه وجود ندارد، بلکه اعتقاد به پنج عنصر چوب، آتش، خاک، فلز و آب است. چرا که عدد ۵ در چین، عدد بخت است.

چینی ها معتقدند که جهان از عناصر پنج گانه ساخته شده است. آن ها بر این باورند که این عناصر، نشانگر تغییر هستند و هر یک عنصر بعدی را می آفریند. یعنی: آب، چوب را تغذیه می‌کند. چوب، سوخت آتش است. آتش، خاک را (به شکل خاکستر) به وجود می‌آورد. فلز از خاک به دست می‌آید و می‌تواند مانند آب جاری شود. اگر این عناصر به شکل نادرست مورد استفاده قرار گیرند ایجاد خطر کرده و چرخه دچار تخریب می شود. زیرا: آب، آتش را خاموش می‌کند. آتش فلز را ذوب می‌کند. فلز، چوب را می‌برد. چوب، خاک را می فرساید و خاک، آب را آلوده می ‌کند.

بدون شک برای اجرای قانون فنگ شوی، ابزاری مورد نیاز است. البته منظور از ابزار، آلات و لوازم خاصی مورد نظر نیست، بلکه اشیایی که در اطراف ما و در خانه و اداره ی همه ما یافت می شود، نوعی ابزار فنگ شوی محسوب می شود؛ تنها لازم است که این ابزار در جای مناسب قرار بگیرد. تابلوی نقاشی، آیینه، مجسمه های بزرگ و کوچک و بسیاری لوازم دیگر اشیایی هستند که در هر فضایی دیده می شود! اما قانون فنگ شوی می گوید همه ی این ابزار به ظاهر ساده می بایستی در جای خود قرار گیرد تا محیط به نحوی تنظیم شود که برای ما مفید بوده و انرژی مثبت ساطع شود! به طور مثال، تابلوی نقاشی از منظره ی کوه و رود، باید در اتاق پذیرایی نصب شود. البته تابلو نباید به نحوی نصب شود که که جهت آن به سمت در ورودی خانه باشد، بلکه مسیر آن بایستی به سمت اتاق خواب باشد تا انرژی مثبت به داخل اتاق جریان پیدا کند.

قانون فنگ شوی، نصب تصاویری از حیواناتی مثل اسب یا ببر را که در حال حرکت از میان کوه به سمت پایین است را نیز منع می کند. چرا که از نظر این قانون، وجود چنین تصاویری در منزل، سبب کدورت میان افراد خانواده می شود.

یکی از عادت های چینی ها، به خصوص در روزهای عید، نصب ابیات بر دو سوی در ورودی خانه است. مضمون این اشعار توصیف کیهان است! آسمانی صاف و زمینی پاک! تیتر اصلی شعر نیز بالای سر در خانه نصب می شود با این عنوان که آب و باد فعال می شوند! اگر به کشور چین سفر کرده و در بازارهای سنتی آن قدم زده باشید، حتما دیده اید که در میان لوازم سنتی که در بازار به فروش می رسد، شمیشرهای چوبی هم دیده می شود! طبق فلسفه فنگ شوی، شمشیری که با چوب درخت هلو ساخته شده است می تواند از ورود شا چی (چی مخرب و نامطلوب) به خانه جلوگیری کند. طبق اصل فنگ شوی، اشیا با خطوط نامنحنی محل نگهداری شا چی است. شمشیر چوبی می تواند از ورود شا چی نهفته شده در اشیایی با گوشه های تیز و جریان الکتریسیته به خانه جلوگیری کند.

آیینه وسیله ی مهم دیگر است که فنگ شویی بسیار به آن اهمیت می دهد چرا که آیینه

می تواند شا چی را منعکس کند، بنابراین چنین وسیله ای را نباید هرگز در اتاق خواب و مقابل تخت قرار داد! چینی ها آیینه را بر سردر خانه قرار می دهند تا شا چی را از خانه به بیرون بازتاب دهد! البته این نکته هم مورد توجه قرار می گیرد که جهت آیینه به سوی منازل همسایه ها نباشد.

لوازمی دیگر مانند، تنگ ماهی، مجسمه بودا، گلدان های گل یا گیاهان سبز مانند بامبو به خصوص یک نوع بامبو با نام علمی "پشیرا اکواپایکا" که به بامبوی پول در چین معروف است، گل ارکیده و زنگ بادی نیز ابزاری تلقی می شوند که می توانند بر "شا چی" غلبه کنند. اما در استفاده از این ابزار باید دقت کرد که این اشیا را باید در مقابل در ورودی خانه قرار داد و از قرار دادن آن در اتاق خواب کودکان پرهیز کرد.

مجسمه بعضی حیوانات مانند شیر، اسب، آهو، اژدها، قورباغه ای که سکه در دهان دارد و دو نوع حیوان تخیلی خاص چینی ها با عنوان "چی لین" و "پی شیو" نیز از جمله مواردی است که مردم طبق اصول فنگ شوی از آن ها در خانه استفاده می کنند.

چی لین حیوانی مرکب از سر اژدها، بدن اسب، فلس ماهی و دم گاو است. مجسمه این حیوان از آن جا که سنبل وفاداری و نگهبانی از صاحب خود است بیشتر مورد استفاده قرار

می گیرد. پی شیو نیز نماد خوشبختی است. در باور مردم چین این حیوان هرگز غذای خورده شده را دفع نمی کند و این می تواند سنبل جذب ثروت باشد.

مکان هایی با کف چوبی که بر اساس افسانه های قدیمی "لوبان" پدید آورنده لوازم چوبی چین بر آن ها وردی خوانده است، در برابر "شا چی" مقاوم است، بنابراین کف چوبی هم می تواند ابزاری برای بهسازی شرایط فنگ شوی در خانه شناخته شود.

این روزها فلسفه فنگ شوی در میان مرد چین بسیار مورد اعتماد قرار گرفته است. مردم در هر کاری از ازدواج، خرید یا ساخت خانه، خرید و چیدمان مبل ها، تعیین جای مناسب برای ایجاد مقبره و بسیاری موارد به سراغ فنگ شوی می روند.

این قانون نه تنها در میان مردم چین که در سراسر جهان طرفداران خاص خودش را دارد و حتی به عنوان یک رشته ی تحصیلی در دانشگاه ها هم تدریس می شود!

اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
• سخنگوی وزارت خارجه چین: دور سوم آزمایش بالینی واکسن کرونا در برزیل شروع میشود
• سخنگوی وزارت خارجه چین: رییس جمهور در سه نشست سران پیشنهاد چین را تشریح میکند
• تصویب تصمیمات کمیته دائمی مجلس ملی نمایندگان خلق چین در مورد هنگ کنگ
• نخستین کشتی کروز ساخت چین آماده برای بهره برداری
• شی جین پینگ: توسعه چین بدون جهان ناممکن و شکوفایی جهان نیازمند چین است
• شی جین پینگ: با دخالت خارجی در امور داخلی اعضای سازمان همکاری شانگهای قاطعانه مخالفیم
• شی جین پینگ: مایلیم نیاز اعضاء سازمان همکاری شانگهای به واکسن کرونا را مد نظر قرار دهیم
• شی جین پینگ: سازمان همکاری شانگهای باید برای پیشبرد ایجاد جامعه بشری با سرنوشت مشترک تلاش کند
• شی جین پینگ: همکاری دوسویه باید جایگزین بازی مجموع صفر شود
• انتقاد سازمان ملل از سابقه حقوق بشر و رویکرد تبعیض آمیز و جدایی طلبانه آمریکا
• وضعیت حقوق بشر آمریکا در سازمان ملل مورد انتقاد گسترده قرار گرفت
بیشتر>>
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید