CRI Online

سفری فراموش نشدنی+عکس

GMT+08:00 || 2015-11-02 13:33:00        cri

بودای بزرگ را بر فراز کوهستان "شی می" دیدم و مشقت عابدان بودایی را حس کردم که مشتاقانه، راه سخت کوهستان را تعظیم کنان بالا می رفتند و ساعت ها در معابدی که در دل کوه ساخته بودند به عبادت و راز و نیاز با معبود خود می گذراندند! و چه زیباست احترام مردم چین به باورهای یکدیگر از هر قوم و ملیتی که هستند!

کوهستان "لیو پن" آن جا که در قله اش قرار می گیری بی اختیار این اصطلاح "همچون کوه ایستادن" در ذهنت حک می شود! این کوهستان در روزگاران نه چندان دور حافظ صدها سرباز به رهبری مائوتسه دونگ بوده است و حالا نیز همچنان سخت و استوارانه ایستاده و به وجود فرزندان این مرز و بوم افتخار می کند!


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید