CRI Online

سفری فراموش نشدنی+عکس

GMT+08:00 || 2015-11-02 13:33:00        cri

 

در شهر گو یوان بر روی باریک ترین بخش جادهباستانی ابریشم قدم زدم، راهی که از گذشته تا کنون مورد توجه دولتمردان بوده و تبادلات بسیار در آن صورت گرفته است! راهی که نه تنها باری از کالاهای کشور چین و دیگر کشورها را بر پشت خود حمل می کرد، بلکه، باری از تجربیات را نیز با خود همراه داشت و چه سرنوشت ها که از طریق این راه رقم خورد و چه فرهنگ ها و آموزه ها که از این راه مهم به جاهای مختلف منتقل شد! در جاده باستانی ابریشم، مردان و زنانی از ایران زمین را احساس کردم که با سخت کوشی و صبورانه با کوله باری از اندوخته های زندگی پشت به پشت هم از این راه گذر کردند...!


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید