CRI Online

سفری فراموش نشدنی+عکس

GMT+08:00 || 2015-11-02 13:33:00        cri

نینگ شیا من را با بزرگ مردانی همچون استاد "جو جین تانگ" آشنا کرد که سال های سال از زندگی پربار خود را برای دوستی بیشتر کشورش با سرزمین من سپری کرده و عاشق ایران، فرهنگ ایران و مردم ایران شده است!

در سفر از پکن به نینگ شیا، از مدیران جوان، نخبگان، مسوولین این استان اسلامی بسیار آموختم و از تجربیاتشان بهره بردم!

موقعیت سلسله های مختلف در این منطقه را در شهرک سینمایی دیدم و پس از آن توسعه سریع کشور را در مرکز رایانش ابری و چند مرکز فناوری دیگر از نزدیک لمس کردم و باور کردم که حفظ گذشتگان و احترام به نیاکان و سخت کوشی، صبوری، باورپذیری، عمل گرایی و واقع بینی و بسیار بسیار دیگر .... سبب شد که سرزمین پهناور چین از دوران انزوا خارج شده و درهای خود را به سوی کشورهای دیگر باز کند و نه تنها وسعت پهناور خود را از دست ندهد که بر پهنای معنوی و بار علمی، فرهنگی، اقتصادی و ... نیز بیفزاید!


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید