CRI Online

سفری فراموش نشدنی+عکس

GMT+08:00 || 2015-11-02 13:33:00        cri

در "وو جونگ" با بانویی برجسته آشنا شدم که با وجود نقص عضو، موسسه ای را مدیریت می کرد که فعالیت برجسته اش تولید و توزیع خوراک اسلامی بود! او که خود در در روزگاران جوانی اش بر اثر حادثه ای در محل کار، دستش را از ناحیه آرنج از دست داده است، نه تنها بخش بزرگی از درآمد موسسه اش را در امور خیریه صرف می کند، بلکه تعداد قابل توجهی از کارگران و کارمندانش را از میان افراد معلول انتخاب و استخدام کرده است.

در سفر از شهری به شهر دیگر استان نینگ شیا، چشمانم هنوز به دنبال زیبایی های طبیعت بکر این منطقه است و می داند که در میان کوه و دشت و بیابان و رود این منطقه هنوز قشنگی های بسیار وجود دارد که دست نخورده باقی مانده است!


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید