CRI Online

سفری فراموش نشدنی+عکس

GMT+08:00 || 2015-11-02 13:33:00        cri

در شهرهای وو جونگ و جونگ وی، عظمت رودخانه زرد، رودخانه ای که سال ها در کتب جغرافیا از موقعیتش خوانده بودم، از نزدیک لمس کردم و حتی از روی آن عبور کردم!


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید