CRI Online
 

درس دهم: درباره کار

GMT+08:00 || 2009-05-11 16:20:13        cri

چن: خوب. این آخرین گفتگوی این برنامه بود. همانند گذشته، قبل از شنیدن دانستنی های فرهنگ چین ما تمام گفتگو را تکرار می کنیم.

گفتگوی اول:

A: 你每天几点上班?

B: 早上九点。

A: 你每天几点下班?

B: 晚上五点。

گفتگوی دوم:

A: 你以前做过什么工作?

B: 我以前是记者,你呢?

A: 我以前是医生。

گفتگوی سوم:

A: 你在这里工作多长时间了?

B: 两年。

تبریزی: من این گفتگو ها را خیلی می پسندم . حال به دانستنی های فرهنگ چین گوش فرمایید.

دانستنی های فرهنگ چین:

غربی ها حقوق را یکی از مسایلی می دانند که زیاد در باره اش صحبتی نمی شود و در واقع مخفی کاری در این زمینه مورد توجه آنهاست . ولی صحبت کردن درباره درآمد در میان چینی ها مساله بسته و مخفی نیست. این بخاطر این است که در گذشته فاصله زیاد بین درآمد مردم وجود نداشت . برای نمونه: بعضی ها با همکارانشان درباره مسئله حقوق صحبت می کنند. دوستان خوبی که مدت های طولانی یکدیگر را ندیده اند درباره این مسئله نیز صحبت می کنند. در روزهای اخیر، در میان جوانان، قرار دادن اطلاعات حقوقی در سایت بسیار رایج شده است به این معناست که اطلاعات مفصلی درباره حقوق آنها از جمله حقوق اصلی، کمک هزینه و پاداش نیز در سایت قرار می گیرد تا آنها از وضعیت حقوقی صنایع مختلف مطلع شوند.

چن: خوب. درس امروز در این لحظه به پایان رسید. همانند گذشته، ما یک سوال برای شما آماده کردیم. سوال به این شرح است:" شما هرروز ساعت چند سر کار می روید" لطفا این جمله را برای ما به زبان چینی ترجمه کنید .

تبریزی: اگر شما پاسخ را می دانید، لطفا به نشانی الکترونیک ما بفرستید. per@cri.com.cn

چن: برای کسب اطلاعات بیشتر لفظا به سایت ما مراجعه کنید. http://persian.cri.cn خدانگهدارتان.

تبریزی: خدانگهدارتان.


1 2 3 4 5 6 7
اخبار مرتبط
پیام شما
تازه ترین برنامه ها
ببینید بشنوید