CRI Online
 

داستان پدر شدن

GMT+08:00 || 2014-07-21 20:56:48        cri


23 مه یعنی هشت روز پس از روز مقرر زایمان، زن جوان در بیمارستان بستری می شود. این خوش شانسی آن هاست که بیمارستان از خانه اشان چندان فاصله ندارد. همچنین در آن روز تعداد بانوان باردار برای بستری زیاد نیست. پس از تزریق "اکسی‌توسین" نوعی مواد تسریع زایمان، علایم زایمان آشکار تر می شود. لیو جن هوا نیز نگران تر شده است. او زایمان طبیعی را بر سزارین ترجیح می دهد.


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
اخبار مرتبط
پیام شما
تازه ترین برنامه ها
ببینید بشنوید