CRI Online
 

داستان پدر شدن

GMT+08:00 || 2014-07-21 20:56:48        cri


پانزدهم ماه مه زمان مقرر زایمان فرا می رسد. اما هنوز هیچ گونه علایمی از زایمان مشاهده نشده است. از این رو، لیو جن هوا و سونگ جوان لینگ به بیمارستان می روند. اما پزشک می گوید وضعیت عادی است و آن ها باید هفته بعد دوباره به بیمارستان مراجعه کنند.


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
اخبار مرتبط
پیام شما
تازه ترین برنامه ها
ببینید بشنوید