CRI Online
 

داستان پدر شدن

GMT+08:00 || 2014-07-21 20:56:48        cri


با نزدیک شدن به زمان زایمان، لیو جن هوا که اغلب سرگرم اضافه کاری و یا بازی کامپیوتری بود، حالا اوقات بیشتری را به همراهی با همسر خود اختصاص داده است.


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
اخبار مرتبط
پیام شما
تازه ترین برنامه ها
ببینید بشنوید