CRI Online
 

داستان پدر شدن

GMT+08:00 || 2014-07-21 20:56:48        cri


نسلی که پس از اجرای سیاست تک فرزندی به دنیا آمدند، امروز به سنی رسیده اند که خود می توانند پدر و مادر باشند. از آن جا که آن ها خواهر و برادر نداشتند، بنابراین از همه عشق و مراقبت والدین خود بهره مند شده و به نوعی "شاهزاده یا شاهدخت" خانواده خود بوده اند! حالا این گروه، چگونه می توانند در نقش یک پدر و مادر ظاهر شوند؟!

شرح زندگی "لیو جن" را در این عکس ها ببینید:


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
اخبار مرتبط
پیام شما
تازه ترین برنامه ها
ببینید بشنوید