CRI Online
 

داستان پدر شدن

GMT+08:00 || 2014-07-21 20:56:48        cri


یکی از اتاق های خانه لیو جن هوا و همسرش "سونگ جوان لینگ" پر است از لوازم نوزاد! بخشی از آن لوازم، هدایای اقوام و دوستان است و بقیه لوازم را زن و شوهر تهیه کرده اند. این وسایل سبب شده تا فضای اتاق تنگ تر و کوچک تر شود!


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
اخبار مرتبط
پیام شما
تازه ترین برنامه ها
ببینید بشنوید