党的十七大گردآوری آرزوهای نیک برای ارسال با فضاپیمای شن جوی 7تمایل به همکاری با رسانه ها و نهادهای کشورهای مختلف
China Radio International
اخبار چين
اخبار جهان
اخبار سياسی  
اخبار اقتصادی  
اخبار فرهنگی  
اخبار علمی و فنی  
اخبار ورزشی  
اخبار ديگر  

ورزش

فرهنگ چین

اقلیتهای ملی

رنگین کمان

جامعه و زندگی

علوم و فنون

v نخستین اجلاس جهانی زبان چینی در چین
"جان سین شینگ" معاون وزارت آموزش و پرورش در کنفرانس خبری دفتر مطبوعاتی شورای دولتی چین اظهار داشت: پایتخت چین 20 تا 22 ژوئیه میزبان نخستین اجلاس جهانی زبان چینی خواهد بود...
v گزارشی درباره آموزش زبان چینی در چین ( بخش اول )
آموزش زبان چینی امروزه ا زمحبوبیت زیادی در نزد بسیاری از خارجیان تبدیل شده است و آنان برای یادگیری زبانی که یک میلیارد و 300 میلیون نفر......
بیشتر>>
v معرفی خط " جیا گو ون "
معمولا ملل قدیمی دنیا در ابتدا خط خود را بر روی اشیا می نویسند در چین باستانی در دوران " شان " کهبیش از 3 هزار سال قدمت تاریخی دارد خطی......
بیشتر>>
v الفبای زبان چینی
v جدول صامت های زبان چینی
v جدول مصوت های زبان چینی
v درس اول
v درس دوم
v درس سوم
v درس چهارم
v درس پنجم
v درس ششم
v درس هفتم
v درس هشتم
v درس نهم
v درس دهم

v درس یازدهم
v درس دوازدهم
v درس سیزدهم
v درس چهاردهم
v درس پانزدهم
v درس شانزدهم
v درس هفدهم
v درس هجدهم
v درس نوزدهم
بیشتر>>