ویدیو

• شصتمین سالگرد تاسیس بخش فارسی رادیوی بین‌المللی چین
بیشتر>>
درباره ما

• رادیو بین‌المللی چین(CRI)
تاریخ شصت ساله
مروری بر تاریخ بخش فارسی رادیو بین المللی چین
زبان فارسی زبان با قدمت کهن در جهان و زبان رسمی ایران است. در سراسر جهان، حدود 70 میلیون جمعیت از این زبان استفاده می کنند. چین و ایران در سال 1971 میلادی روابط رسمی را برقرار کرده ، اما تاریخ روابط دو ملت می توان به قرن دوم قبل از میلاد برگرداند. با پیشنهاد دوستان ایرانی در سال 1956 میلادی، رادیو پکن وقت یعنی رادیو بین المللی چین کنونی در 15 اکتبر سال 1957 بخش فارسی را ایجاد کرده و پخش برنامه های فارسی از این رادیو آغاز شده است...
تصاویر قدیمی

• گروهی کارمندان بازنشسته بخش فارسی

• کارمندان بازنشسته بخش فارسی و اعضای خانواده آن ها

• کارمندان بازنشسته بخش فارسی و اعضای خانواده آن ها

• کارمندان بخش فارسی و کارشناس ایرانی در دهه 1980
چهره های جوان

• لاله

• نادر

• مهران

• مهری(لیو تینگ)

• ژاله

• آرزو

• نرگس

• لیلی

• لین سی میائو
کارهای ما
داستان ما

• نخستین گویندگان بخش فارسی رادیو بین الملل
آنها چی می گویند
• ون یه شون
• لی رو هنگ
• چن جین یون
• لیو بائو جینگ
• جیانگ شی چو