CRI Online
 
سرزمین، منابع و جمعیت

رودخانه های چین

چین دارای رودخانه های فراوانی است. 1500 رود از این میان 1000 کیلومتر مربع مساحت را زیر پوشش می دهند.رودهای چین به دو نوع بیرونی و درونی تقسیم می شود.رودهای بیرونی به اقیانوس متصل است و مساحت منطقه زیر پوشش آن 64 در صد مساحت کل زمین چین را در اشغال دارد.رودهائی از جمله "یانگ تسه"،"هوانگ هه"،"هی لونگ جیانگ"،جو جیانگ"،"لیائو هه"،"های هه"،"هوای هه" و غیره با اقایس آرام که در شرق چین قرار دارد،متصل است.رود"یارلونگ زانگ بود"تبت در چین از غرب به شرق جاری است و در خارج از چین به شمال حرکت می کند و به اقیانوس هند می ریزد.رود"ایرتیش"منطقه سینگ کیانگ از جنوب به شمال جاری است و به اقیانوس آرکتیک می ریزد.رودهائی که با دریاچه های درونی متصل است و یا در بیابان ها و میدان های نمک فرو می رود،36 در صد مساحت کل زمین چین را در اشغال دارد.

رود"یانگ تسه":6300 کیلومتر طول دارد و طولانی ترین رود چین و پس از رود"نیل"آمریکا و رود"آماتون"آمریکای جنوبی سومین رود بزرگ جهان است.حوضه بالای این رود در کوه های بلند و دره های عمیق قرار دارد و به این ترتیب،ذخایر فراوان انرژی آب در اختیار دارد.این رود مسیر اصلی کشتیرانی بین مناطق غربی و شرقی چین است و "مسیر طلائی"نام دارد.مناطق حوضه های میانه و پائین رود"یانگ تسه"از هوای گرم و مرطوب،بارندگی زیاد و زمین حاصلخیز برخوردار و از نظر صنعتی و کشاورزی جزو پیشرفته ترین مناطق چین است.

رود"هوانگ هه":5464 کیلومتر طول دارد و دومین رود بزرگ چین است.مناطق رود"هوانگ هه"مراتع زیبا و ذخایر معادن فراوان دارد و جزو منشا های تمدن چین است.

رود"خه لونگ جیانگ":4350 کیلومتر طول دارد و جزو رودهای بزرگ در شمال چین است.3101 کیلومتر از مسیر این رود در داخل چین قرار دارد.

رود"جو جیانگ":2214 کیلومتر طول دارد و جزو رودهای بزرگ در جنوب چین است.

رود"تاریم":2179 کیلومتر طول دارد و طولانی ترین رود داخلی چین است.

به غیر از رودهای طبیعی،چین نیز یک کانال آب معروف دارد و آن "کانال بزرگ" است که از شمال به جنوب جاری است.این کانال قرن پنجم میلادی ساخته شده و آب آن از بیجینگ در شمال و به شهر"هانگ جو"استان"جه جیانگ"واقع در جنوب چین جاری است.این کانال 5 رود بزرگ چین شامل"های هه"،"هوانگ هه"،"هوای هه"،"یانگ تسه"و"چیان تانگ جیانگ"را به هم پیوند داده است. کانال 1801 کیلومتر طول دارد و بزرگترین و قدیمی ترین کانال جهان است.


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23