CRI Online
 
سرزمین، منابع و جمعیت

انواع گیاهان چین و پوشش آنها

حدود 30 هزار نوع گیاه در چین دارد و از این لحاظ این کشور پس از مالزی و برزیل در مقام سوم جهان قرار دارد.چین 106 خانواده از گیاه خزه ای دارد که 70 در صد تمام خانواده های گیاهان خزه ای موجود را تشکیل می دهد و 52 خانواده و 2600 قسم گیاه سرخس دارد که 80 در صد از خانواده ها و 26 در صد اقسام موجود این گیاه در جهان را در اشغال دارد.8000 گیاه باساقه چوبی از جمله 2000 قسم سرو در چین وجود دارد.گیاه دانه باز 11 خانواده،34 کاتگوری و 240 قسم دارد که از میان آنها،11 خانواده،34 کاتگوری و 240 قسم گیاه دانه باز در چین وجود دارد.شمار انواع درخت های سوزنی برگ در چین 8/37 در صد انواع این درخت در جهان را در اشغال دارد.چین همچنین 54 در صد خانواده ها و 24 در صد کاتگوری های گیاه نهاندانه جهان را در اختیار دارد.

تمام انواع گیاه موجود در منطقه سردسیری، معتدل و منطقه گرمسیری چین مشاهده می شود.چین 2000نوع گیاه خوردنی و 3000 نوع گیاه دارویی دارد.جنسان کوه"چانگ بای شن"،گل سرخ تبت،"گو چی"منطقه "نینگ شیا"و"سن چی"استان های "یون نان"و"گوی جو"از جمله داروهای گرانبها است.چین گلهای متنوعی نیز دارد.مثلا "مو دن"فقط در چین وجود دارد.این نوع گل بزرگ ، برگ های فراوان و رنگارنگ دارد و "پادشاه گلها"و گل ملی چین نامیده شده است.

از شمال تا جنوب چین،نوار جنگل سوزنی برگ ،جنگل برگ های پهن و جنگل های دیگر وجود دارد.


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23