CRI Online
 

درس اول خطاب

GMT+08:00 || 2009-05-12 15:37:05        cri

مکالمه اول

A: 你好

B: 你好

A: 您好

B: 您好

مکالمه دوم

A: 你叫什么名字?

B: 我叫王龙

A:你叫什么名字?

B:刘陆

مکالمه سوم

A:这是我的名片

B:谢谢。

A:好久不见,你好吗?

B:挺好的。

چن – خوب، درس امشب را شنیدید. توجه کنید ما در آینده در هر برنامه یک موضوع از دانستنیهای فرهنگی چینی را برای شنوندگان معرفی خواهیم کرد.

تبریزی – امروز چه دانستنی را داریم ؟

چن – شما متوجه شده اید که بعضی ها در احوال پرسی میگویند "您好"، پس您好و 你好 فرق میکند، 你好درخطاب به همسن و یا همقطار شما مورد استفاده قرار میگیرد، اگر شما با یک سالخورده و یا مهمان محترم احوال پرسی میکنید، باید بگویید، 您好. 您 به معنی شما است، 你 به معنی تو است، 您 در خطاب محترمانه به یک نفر به کار میرود. در حقیقت، 您好رسمیتر است.

تبریزی – خیلی ممنونم ، درس امروز بسیار عالی است.

چن – قبل از پایان برنامه ، پرسشی مطرح میشود ، اگر جوابش میدانید، لطفاً آن جواب را به نشانی الکترونیکی ما ارسال کنید. per@cri.com.cn

per@cri.com.cn

تبریزی – سئوال ما این است ، پارسال دوست امسال آشنا به زبان چینی چه است؟

چن – خداحافظ 再见

تبریزی – 再见


1  2  3  4  
اخبار مرتبط
پیام شما
تازه ترین برنامه ها
ببینید بشنوید