CRI Online
 

درس چهل وچهارم اشیای گمشده

GMT+08:00 || 2009-05-08 14:20:45        cri

تبریزی: برای گرفتن کارت جدید چه مدت نیاز است ؟

چن: معمولا 5 روز کاری نیاز است . بعضی وقتها یک هفته . سیاست های بانک های مختلف متفاوت است. شما می توانید از بانک بپرسید. کارمندان بانک احتمالا به شما می گویند: "一个星期以后来取。" یعنی " یک هفته دیگر کارت خود را می گیرید ."

تبریزی: 一个星期以后来取。

چن: "一个星期" یعنی "یک هفته".

تبریزی: 一个星期。

چن: "以后" یعنی "پس از".

تبریزی: 以后。

چن: "来取" یعنی " آمدن و گرفتن ".

تبریزی: 来取。

چن: "一个星期以后来取。" یعنی "یک هفته دیگر بیایید و بگیرید.".

تبریزی: 一个星期以后来取。

چن: حال ما گفتگوی سوم را می شنویم.

گفتگوی سوم:

A:新卡什么时候能办好?

B:一个星期以后来取。

چن: حال موضوعات درس امروز را دوره می کنیم.

چن: 丢了。

تبریزی: "丢了" یعنی "گم شده است ".

چن:我的钱包丢了。

تبریزی: "我的钱包丢了。" یعنی" کیف پولم گم شده است."

چن: 我的银行卡也丢了。

تبریزی: "我的银行卡也丢了。 " یعنی کارت بانکی ام نیز گم شده است.

چن: 那你赶快挂失吧。

تبریزی: "那你赶快挂失吧。 " یعنی "فوری گزارش اشیای گمشده را ارایه کنید."

چن:一个星期以后来取。

تبریزی: "一个星期以后来取。 "یعنی "یک هفته دیگر بیایید وبگیرید.".

چن: حال گفتگوی های درس امروز را تکرار می کنیم.

گفتگوی اول:

A:我的钱包丢了。

B:不要着急,我帮你找。

گفتگوی دوم:

A:我的银行卡也丢了。

B:那你赶快挂失吧。

A: 挂失需要什么证件呢?

B:需要你的护照和卡号。

گفتگوی سوم:

A:新卡什么时候能办好?

B:一个星期以后来取。

تبریزی: تمام گفتگوهای درس امروز را شنیدید. امیدواریم که همه را فرا گرفته باشید . نوبت رسید به دانستنی های فرهنگ چین.

تبریزی: این روزها دیگر مردم بعد از یافتن اشیای گمشده سردرگم نمی شوند . زیرا در بیشتر مراکز مهم از جمله فرودگاه، ایستگاه قطار، مترو و ایستگاه تاکسی و جاهای دیگر صندوق اشیای گم شده ایجاد شده است. مردم اشیایی را که از زمین بر می دارند ، داخل آن صندوق می گذارند تا صاحب اشیای گمشده بتواند آنرا براحتی بیابد . اکنون پایگاه اینترنتی برای اشیای گمشده نیز ایجاد شده است. اشیای گمشده، دستکش، کلید، تلفن همراه، کامپیوتر ، دسته چک، دفترچه بانکی، پول نقد و حتی کیف سفری و غیره . به هر صورت اگر گمشده شما یافت نشد باید فورا به پلیس گزارش کنید .

چن: خوب. درس امروز به پایان رسید. همانند گذشته، یک سوال برای شما آماده کرده ایم : کیف پولم را گم کرده ام. لفطا این جمله را به زبان چینی ترجمه کنید.

تبریزی: اگر شما پاسخ را می دانید، لطفا به نشانی الکترونیکی ما بفرستید.

: per@cri.com.cn

چن: برای کسب اطلاعات بیشتر لطفا به سایت ما مراجعه کنید. https://persian.cri.cn خدانگهدارتان.

تبریزی: خدانگهدارتان.


1  2  3  4  
اخبار مرتبط
پیام شما
تازه ترین برنامه ها
ببینید بشنوید