CRI Online
 

درس سی و نهم برداشت پول در بانک

GMT+08:00 || 2009-05-07 11:17:53        cri

چن: شما باید اطلاعات شخصی بیشتری بدهید. معمولاً از شما می پرسد "چقدر می خواهید برداشت کنید؟""您取多少钱?"

تبریزی您取多少钱?:

چن "您": یعنی شما.

تبریزی您。 :

چن "取":یعنی برداشت.

تبریزی取。:

چن "多少": یعنی چقدر

تبریزی多少。:

چن "钱": یعنی پول.

تبریزی钱。:

چن您取多少钱?:

تبریزی "您取多少钱?" : چقدر می خواهید برداشت کنید؟

چن: ویا "取多少?" پاسخش تنها عدد می باشد. مثلاً اگر می خواهید ده هزار یوان برداشت کنید می توانید بگویید "一万元。"

تبریز: باشه . این خیلی آسان و شبیه زبان فارسی است.

گفتوگوی چهارم

آ您取多少钱?:

ب一万元。:

چن: "万" یعنی ده هزار کلمه واحد عدد است .شبه کملات "千"、"百"、"十"است. مثلاً 一万三千五百七十。

تبریزی一万三千五百七十。:

چن: پس از آن شما باید رمز خود را وارد کنید.کارکنان از شما خواست: 请您输入密码。

تبریزی请您输入密码。:

چن"请": یعنی بفرمایید.

تبریزی "请" :

چن: 您 یعنی شما.

تبریزی: 您

چن: 输入 یعنی وارد کردن.

تبریزی: 输入

چن: 密码 یعنی رمز.

تبریزی: 密码

چن: 请您输入密码。رمز خود را وارد کنید.

تبریزی: 请您输入密码。

گفتگوی پنجم

آ。请您输入密码:

ب好的。:


1  2  3  4  5  
اخبار مرتبط
پیام شما
تازه ترین برنامه ها
ببینید بشنوید