CRI Online
 

راهپیمایی راهبه های بودایی

GMT+08:00 || 2014-12-29 16:36:11        cri

 

راهبه ها هر زمان اجساد جانورانی را در جاده ها می بینند، با بیل اجساد را برداشته و به محلی مناسب برده و دفن می کنند.


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
اخبار مرتبط
پیام شما
تازه ترین برنامه ها
ببینید بشنوید