CRI Online
 

راهپیمایی راهبه های بودایی

GMT+08:00 || 2014-12-29 16:36:11        cri

 

این راهبه ها در هتل، منازل مردم و یا معابد نمی خوابند، بلکه شب را در فضای آزاد می گذرانند. عکس فوق بیانگر این صحنه است که مردم کنجکاو دور راهبه های در حال استراحت، جمع شده اند.


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
اخبار مرتبط
پیام شما
تازه ترین برنامه ها
ببینید بشنوید