CRI Online
 

راهپیمایی راهبه های بودایی

GMT+08:00 || 2014-12-29 16:36:11        cri

 

هر سال پس از پانزدهم ماه هشتم به تقویم سنتی چین، راهبه ها برای مدت پانزده روز در یک مسافت طولانی راه پیمایی می کنند. در این مسیر، آن ها تنها از مردم به عنوان خیرات غذا می گیرند و کمک پولی را نمی پذیرند.


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
اخبار مرتبط
پیام شما
تازه ترین برنامه ها
ببینید بشنوید