CRI Online
 

راهپیمایی راهبه های بودایی

GMT+08:00 || 2014-12-29 16:36:11        cri

 

معبد بودایی "دائو یوان" هیچ اعانه و کمک پولی نمی پذیرد. راهبه ها هر روز یک بار غذا می خورند و آن هم در هنگام ظهر صورت می گیرد. آن ها هر روز چهار ساعت می خوابند و به مدت سوختن پنج عود، برای تعمق می نشینند. عکس فوق بیانگر راهپیمایی راهبه ها در میان بارش باران است.


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
اخبار مرتبط
پیام شما
تازه ترین برنامه ها
ببینید بشنوید