CRI Online
 

زنان غزه بمباران زده

GMT+08:00 || 2014-08-06 19:44:26        cri

خانمی در حال عبور از کنار دیوار بیمارستان الشفا که روی آن تصویری تبلیغاتی به منظور مخالفت با خشونت خانگی نقاشی شده است. یکی از گزارش های منتشر شده در سال 2012 نشان می دهد، 37 درصد زنان غزه با خشونت خانگی رو به رو هستند.


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
اخبار مرتبط
پیام شما
تازه ترین برنامه ها
ببینید بشنوید