CRI Online
 

زنان غزه بمباران زده

GMT+08:00 || 2014-08-06 19:44:26        cri

یارا و دوستانش در هنگام اعلام خاموشی سرگرم تماشای برنامه ای سرگرم کننده از کامپیوتر هستند. به دلیل کمبود سوخت، عرضه نیروی برق برای بسیاری از خانواده های غزه فقط شش تا هشت ساعت طول می کشد.


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
اخبار مرتبط
پیام شما
تازه ترین برنامه ها
ببینید بشنوید