CRI Online
 

زنان غزه بمباران زده

GMT+08:00 || 2014-08-06 19:44:26        cri

حماس تاسیسات بندر غزه را مرمت کرده است. بندر جدید بسیاری از زنان را به سوی خود جلب می کند. زنان غزه در میان حملات، کماکان با نگاهی خوشبینانه در این سرزمین زندگی می کننند، با این امید که زندگی در آینده بهتر شود!


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
اخبار مرتبط
پیام شما
تازه ترین برنامه ها
ببینید بشنوید