CRI Online
 

زنان غزه بمباران زده

GMT+08:00 || 2014-08-06 19:44:26        cri

میرا، با خودروی خود رانندگی می کند. تعداد رانندگان زن در غزه بسیار کم است، اما برخی از خانواده های روشن فکر به دختران خود اجازه رانندگی می دهند.


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
اخبار مرتبط
پیام شما
تازه ترین برنامه ها
ببینید بشنوید