CRI Online
 

درس پجاه و چهارم در کتابخانه

GMT+08:00 || 2009-05-08 14:33:04        cri

ت: خانم چن ،روزی ما به کتابفروشی رفتیم و مقداری کتاب خریدیم . اما شاید برخی اوقات لازم باشید کتاب را امانت بگیریم . برای نمونه در کتابخانه

چ: ما ابتدا لازم است از کتابخانه بیشتر بدانیم .

کلمه کتابخانه می شود : "图书馆"

ت: "图书馆" کارت کتابخانه به زبان چینی چطور گفته می شود؟

چ: سوال خوبی است. کارت کتابخانه به زبان چینی این طور گفته می شود: 借书证

ت : 借书证

چ : 借书 یعنی کتاب به امانت گرفتن

ت: 借书

چ: 证کارت یا گواهینامه

ت: 证

چ: 借书证

ت: 借书证کارت کتابخانه ، من کارت کتابخانه ندارم، اما آن را می خواهم ، باید چطور باید بگیرم؟

چ :می توانی اینطور بگویی:怎么办借书证?

ت: 怎么办借书证?چطور کارت کتابخانه اخذ کنم؟

گفت و گوی اول

A:怎么办借书证?

B:你需要准备一张一寸的照片,以及10块钱的工本费?

ت: خوب ، حال من کارت کتابخانه دارم . درباره امانت گرفتن کتاب

نیز به جملاتی نیاز است . برای نمونه "ممکن است این کتاب را امانت بگیرم ؟

چ : می توانی این طور بگویی : 这些书可以外借吗?

ت: 这些书可以外借吗?

چ: 这些书این کتاب ها ؛书یعنی کتاب

ت: 这些书

چ: 可以 "آیا می شود "؛ "آیا ممکن است؟"

ت : 可以

چ: 外借 یعنی به امانت گرفتن، قرض گرفتن

ت: 外借

چ: 这些书可以外借吗?

ت: 这些书可以外借吗? آیا می شود این کتابها را امانت گرفت؟

گفت و گوی دوم

A:这些书可以外借吗?

B:不可以,这是图书馆的规定。

ت: اینجا کتابها، مجله ها روزنامه های زبان خارجی موجود است ؟ این جمله به زبان چینی چطور گفته می شود؟

چ: 这儿有外文书刊报纸吗?

ت : 这儿有外文书刊报纸吗?

چ: 这儿 یعنی اینجا

ت : 这儿

چ: 有 یعنی هست

ت: 有

چ: 外文یعنی زبان خارجی

ت: 外文

چ: 书刊 یعنی کتاب ها و مجلات

ت: 书刊

چ: 报纸روزنامه

ت : 报纸

چ: 这儿有外文书刊报纸吗?

ت: 这儿有外文书刊报纸吗?اینجا کتاب، مجله و روزنامه های زبان خارجی موجود است ؟


1  2  3  4  
اخبار مرتبط
پیام شما
تازه ترین برنامه ها
ببینید بشنوید