CRI Online
 

توسعه اقتصاد و حفاظت از محیط زیست و یک کارخانه مدرن سیمان در تبت

GMT+08:00 || 2014-12-25 19:14:13        cri

وانگ فو جون،فنی شرکت هوا شین گفت: در کارخانه سیمان میزان تخلیه گرد و غبار زیاد است و سیستم محیط زیست تبت بسیار ضعیف است. لذا ما 100 دستگاه تصفیه نصب کردیم و همچنین وجوه هنگفتی برای تصفیه فاضلاب کارخانه اختصاص می دهیم، فاضلاب پس از تصفیه و بازیافت برای آبیاری درختان و چمنزار کارخانه استفاده میشود، همچنین 90 میلیون یوان را برای ساخت نیروگاه که با استفاده از حرارت صنعتی فعالیت می کند، سرمایه گذاری کردیم. میزان تولید برق نیروگاه به 140هزار کیلووات ساعت رسیده و از این رو میزان مصرف انرژی کارخانه تا حدی کاهش یافته است.

شرکت هوا شین ضمن توسعه خود، زندگی مردم محلی را بهبود و محیط زیست محلی را نیز حفاظت کرده است. توسعه هماهنگ اقتصادی، اجتماعی و محیط زیست موضوع اصلی مدل هوا شین به حساب می آید. در سال های اخیر این کارخانه همچنین تجارب خود در تولید و مدیریت را با موسسات سیمان محلی به اشتراک گذاشته تا مسئولیت اجتماعی کمک به موسسات تبتی را اجرا کند.

در اشاره به مسئولیت اجتماعی کمک به موسسات، نی وی دونگ، مدیر عامل کارخانه هوا شین تبت گفت: موسسات در تبت دو مسئولیت دارند: اول، مسئولیت حفاظت از محیط زیست که باید از تکنولوژی پیشرفته حفاظت از محیط زیست استفاده کنیم. دوم، در مناطق عقب افتاده تبت باید مسئولیت آموزش کادر محلی را برعهده بگیریم. فرزندان کشاورزان و دامپروران را به کارگران صنایع معاصر تبدیل کرده ایم و برخی از آنان کادرهای اصلی کارخانه شده و بعضی ها هم مسئولان کارخانه شده اند.


1 2 3 4 5
اخبار مرتبط
پیام شما
تازه ترین برنامه ها
ببینید بشنوید