CRI Online
 

توسعه اقتصاد و حفاظت از محیط زیست و یک کارخانه مدرن سیمان در تبت

GMT+08:00 || 2014-12-25 19:14:13        cri

 


ارتقای سطح زندگی مردم به توسعه اقتصادی متکی است و توسعه اقتصادی نیز به پیشرفت صنایع نیازمند است. فلات تبت مرتفع ترین منطقه چین است که سیستم زیست محیطی بسیار ضعیفی دارد، در روند توسعه اقتصادی در این منطقه باید حفاظت از محیط زیست را بیشتر مد نظر قرار داد. اما چطور می توان این دو هدف را همزمان تحقق بخشید؟ شرکت سیمان هوا شین در تبت بزرگترین پروژه کمک به مناطق داخلی چین به تبت را اجرا کرده و به برد –برد اقتصاد و محیط زیست رسیده است. تجارب موفق این کارخانه مدل هوا شین نامیده می شود.

کارخانه سیمان جزو صنایع پرمصرف و با آلودگی بالا است. به نظر بعضی ها تاسیس کارخانه بزرگ سیمان در تبت گزینه خوبی محسوب نمی شود. امافعالیت های مختلف از قبیل ساخت و ساز جاده، مسکن و تاسیسات زیربنایی به سیمان نیاز دارد. حمل و نقل سیمان از مناطق داخلی چین به فلات برفی تبت بسیار دشوار و پر هزینه است. توسعه اقتصاد تبت به کارخانه های سیمان محلی نیاز دارد.

در حقیقت ساخت یک کارخانه بزرگ در فلات تبت که فقط سه میلیون جمعیت دارد و سیستم زیستی آن ضعیف است ، تصمیم ساده ای نیست. نی وی دونگ، مدیر عامل شرکت سیمان هوا شین در تبت در این مورد گفت:


1 2 3 4 5
اخبار مرتبط
پیام شما
تازه ترین برنامه ها
ببینید بشنوید