CRI Online
 

درس شصت و دوم تماشای نمایش

GMT+08:00 || 2009-05-12 20:55:35        cri

چ: 中国杂技آکروبات چین

ت: 中国杂技

چ: 世界一流的در رتبه نخست جهان

ت: 世界一流的

چ: 现场表演的效果完全不一样。

ت: 现场表演的效果完全不一样。اثر نمایش در محل کاملا فرق دارد.

چ: 现场表演 نمایش در محل

ت: 现场表演

چ: 效果اثر، نتیجه

ت: 效果

چ: 完全不一样 کاملا یکسان نیست

ت: 完全不一样

چ: می توانید بگویید 现场表演的效果完全不一样。 اثر نمایش در محل کاملا فرق دارد.

ت: 现场表演的效果完全不一样。

چ: 我能跟您合个影吗? یعنی آیا می توانم با شما عکس بگیرم؟

ت: 我能跟您合个影吗?

چ: 跟您 یعنی با شما

ت: 跟您

چ: 合个影یعنی عکس دستجمعی گرفتن

ت: 合个影

چ: 我能跟您合个影吗?

ت: 我能跟您合个影吗? یعنی آیا می توانم با شما عکس بگیرم؟

چ:حالا گفتگوهای امروز را مرور کنیم

گفتگوی اول:

A:你是在哪儿买的票?

B:我是在网上订的。你呢?

A:我也是。

گفتگوی دوم:

A:他们演得很好。

B:中国杂技是世界一流的。

گفتگوی سوم:

A:现场表演的效果完全不一样。

B:是啊,比在家看电视强多了!

گفتگوی چهارم:

A:我能跟你合个影吗?

B:可以。没问题。

چن : دانستنی های فرهنگ چین بخش نهایی برنامه ماست :

آکروبات چین یکی از هنرهای سنتی با تاریخ دیرینه است. بعد از تاسیس جمهوری خلق چین، آکروبات- هنر تابستانی، ویژه و سنتی گسترش و شکوفا یافته است. بازیگران آن از میدانها به روی صحنه رفتند. هنر آکروبات چین در خارج هم به معرض نمایش گذارده و پیک مبادلات فرهنگی چین با کشورهای دیگر گردیده است . بعد از اجرای سیاست های اصلاحات و درهای باز در چین، این رشته هنری باز هم سریعتر توسعه یافته است . در حال حاضر در چین بیش از یکصد گروه آکروبات دولتی یا خصوصی وجود دارد و دهها هزار نفر در این زمینه کار می کنند. بسیاری از هنرمندان آکروبات در مسابقات آکروبات جهان جایزه گرفته اند و چین اکنون کشوری بزرگ آکروباسی در جهان شده است.

چ: دوستان همانند گذشته قبل از پایان درس برایتان سوالی طرح کرده ایم . من بلیت را در اینترنتی رزرو کردم. به زبان چینی چطور گفته می شود .

ت: اگر جواب را می دانید ، لطفا برای ما ایمیل کنید . نشانی الکترونیکی ما : per@cri.com.cn

چ: اگر قصد دارید با موضوعات بیشتری در این برنامه آشنا شوید ، لطفا به سایت ما رجوع کنید : Persian.cri.cn. خدانگهدار.

ت: خداحافظ


1  2  3  4  
اخبار مرتبط
پیام شما
تازه ترین برنامه ها
ببینید بشنوید