CRI Online
 

درس شصت و دوم تماشای نمایش

GMT+08:00 || 2009-05-12 20:55:35        cri

ت: به نظر من، اثر تماشای نمایش در محل بهتر از تماشا در تلویزیون است.

ت: می خواهم با یک دوست نمایش تماشا کنیم. زیرا اثر آن در محل نمایش بیشتر است .

چ: می توانید بگویید 现场表演的效果完全不一样。 اثر نمایش در محل کاملا فرق دارد.

ت: 现场表演的效果完全不一样。

چ: 现场 یعنی در محل

ت: 现场

چ: 表演یعنی نمایش

ت: 表演

چ: 效果اثر، نتیجه

ت: 效果

چ: 完全 یعنی کاملا

ت: 完全

چ: 不一样 یکسان نیست

ت: 不一样

چ: 现场表演的效果完全不一样。

ت: 现场表演的效果完全不一样。اثر نمایش در محل کاملا فرق دارد.

گفتگوی سوم:

A:现场表演的效果完全不一样。

B:是啊,比在家看电视强多了!

ت: من آن هنرپیشه زن را بسیار دوست دارم، او خیلی خوب نمایش می دهد و بسیار زیباست! می خواهم با او عکس بگیرم.

چ: می توانید بگویید: 我能跟您合个影吗? یعنی آیا می توانم با شما عکس بگیرم؟

ت: 我能跟您合个影吗?

چ: 能 یعنی توانستن

ت: 能

چ: 跟یعنی با

ت: 跟

چ: 您خطاب محترمانه به دوم شخص مفرد

ت: 您

چ: 合个影یعنی عکس گروهی گرفتن

ت: 合个影

چ: 吗حرفه اضافه برای نشان دادن سوال

ت: 吗

چ: 我能跟您合个影吗?

ت: 我能跟您合个影吗?یعنی آیا می توانم با شما عکس بگیرم؟

گفتگوی چهارم:

A:我能跟你合个影吗?

B:可以。没问题。

چ: حالا جملات امروز را مرور کنیم. 我是在网上订的。

ت: 我是在网上订的。من در اینترنت بلیط را رزرو کردم.

چ: 网上 یعنی اینترنت

ت: 网上

چ: 订 یعنی رزرو کردن

ت: 订

چ: 中国杂技是世界一流的。

ت: 中国杂技是世界一流的。آکروبات چین در جهان اول است.


1  2  3  4  
اخبار مرتبط
پیام شما
تازه ترین برنامه ها
ببینید بشنوید