CRI Online
 

درس شصت و یکم در کارائوکه

GMT+08:00 || 2009-05-12 20:53:59        cri

چن: 平时یعنی معمولا

تبریزی: 平时

چن: 喜欢听به موسیقی علاقه داشتن

تبریزی: 喜欢听

چن: 什么چه ،کدام

تبریزی: 什么

چن: 音乐موسیقی

تبریزی: 音乐

چن:我就爱听摇滚乐。 من به موسیقی راک غربی علاقه دارم.

تبریزی: من به موسیقی راک غربی علاقه دارم.

چن: 就یعنی فقط

تبریزی: 就

چن: 爱听摇滚乐به موسیقی راک غربی علاقه داشتن

تبریزی: 爱听摇滚乐

چن: 你最喜欢的歌手是谁?شما به کدام خواننده علاقه دارید؟

تبریزی: 你最喜欢的歌手是谁?

چن: 你最喜欢的歌手یک خواننده محبوب و مورد پسند شما

تبریزی: 你最喜欢的歌手

چن: 这首歌最近特别流行。این روزها ،این ترانه بسیار

مردم پسند است .

تبریزی: 这首歌最近特别流行。

چن: 这首歌یعنی این ترانه

تبریزی : 这首歌

چن: 特别流行یعنی معروف و مورد پسند مردم بودن

تبریزی: 特别流行

چن: 这首歌最近特别流行。

تبریزی: 这首歌最近特别流行。

چن:خوب ،حالا ما گفت وگوی کامل درس امروز را گوش می کنیم.

对话一:

A:你平时喜欢听什么音乐?

B:有时听民歌,有时听流行歌曲。

对话二:

A:你平时喜欢听什么音乐?

B:我就爱听摇滚乐。

对话三:

A:你最喜欢的歌手是谁?

B:我最喜欢刘德华。

对话四:

A:这首歌最近特别流行。

B:是吧。我挺喜欢听的。

چن:در این لحظه می رسیم به بخش "دانستنی های فرهنگ چین".

تبریزی :در سال های 70 قرن 20 ،کارائوکه در ژاپن شکل گرفت و سپس چینی ها هم به آن روی آوردند .این محل بسیار مورد علاقه مردم قرار گرفت چه در پکن و چه در شهرهای دیگر ؛ امروزه حتی در برخی رستوران ها نیز سالن کارائوکه و آوازخوانی وجود دارد تا مهمانان ضمن صرف غذا سرگرم شوند خانواده ها و دوستان در ایام عید و روزهای فرخنده و یا جشن های تولد نیز به کارائوکه ها می روند .

چن:دوستان پرسش درس ما این است: "شما به کدام خواننده بسیار علاقه دارید ؟"به زبان چینی چگونه گفته می شود ؟

چن:جواب خود را به نشانی الکترونیکی رادیو@crifm.com Chinese ارسال کنید.دو باره می گویم:Chinese@crifm.com

چن:اگر می خواهید اطلاعات بیشتری در باره برنامه هر روز زبان چینی داشته باشید ،از سایت ما بازدید کنید .دوستان تا درس بعدی خدانگهدار

تبریزی:خداحافظ همه شما


1  2  3  4  
اخبار مرتبط
پیام شما
تازه ترین برنامه ها
ببینید بشنوید