CRI Online
 

درس شصت و یکم در کارائوکه

GMT+08:00 || 2009-05-12 20:53:59        cri

对话二:

A:你平时喜欢听什么音乐?

B:我就爱听摇滚乐。

تبریزی:خوب،خانم چن ،اگر من بخواهم از دوست چینی خودم بپرسم که او به کدام خواننده علاقه دارد،چطور بپرسم ؟

چن:خوب،می توانید بگویید 你最喜欢的歌手是谁?

تبریزی: 你最喜欢的歌手是谁?

چن: 你 یعنی شما

تبریزی: 你

چن: 最喜欢 کسی یا چیزی را بسیار دوست داشتن

تبریزی: 最喜欢

چن: 歌手 خواننده

تبریزی: 歌手

چن: 谁کی ،چه کسی

تبریزی: 谁

چن: 你最喜欢的歌手是谁?

تبریزی: 你最喜欢的歌手是谁? شما کدام خواننده را بسیار دوست دارید؟

对话三:

A:你最喜欢的歌手是谁?

B:我最喜欢刘德华。

تبریزی: می دانم که این روزها این ترانه خیلی معروف است.

چن:这首歌最近特别流行。 این روزها ،این ترانه بسیار

مردم پسند است .

تبریزی: 这首歌最近特别流行。

چن: 这یعنی این

تبریزی: 这

چن: 歌یعنی ترانه

تبریزی : 歌

چن: 最近چندی پیش ، این روزها

تبریزی : 最近

چن: 特别یعنی بسیار ،خیلی

تبریزی : 特别

چن: 流行محبوب و عوام پسند

تبریزی: 流行

چن: 这首歌最近特别流行。

تبریزی: 这首歌最近特别流行。در این روزها ،این ترانه بسیار

محبوب است .

对话四:

A:这首歌最近特别流行。

B:是吧。我挺喜欢听的。

چن:خوب ،حالا ما جملات مهم درس امروز را گوش می کنیم.

你平时喜欢听什么音乐?

تبریزی: 你平时喜欢听什么音乐?


1  2  3  4  
اخبار مرتبط
پیام شما
تازه ترین برنامه ها
ببینید بشنوید