CRI Online
 

درس پنجاه و هفتم ثبت نام برای تحصیل

GMT+08:00 || 2009-05-12 20:50:43        cri

完整对话:

对话一:

A: 您以前学过汉语吗?

B: 学过一点儿。我的汉语不好。

A: 你说得挺好的。

对话二:

A: 我听不懂。您会说英语吗?

B: 对不起,我不会说英语。

对话三:

A: 什么时候开学?

B: 9月1号。

对话四

A: 一个学期的学费是多少?

B: 一个学期一万。

چن: تمام مکالمات درس امروز را شنیدیم. امیدواریم همه شما متوجه شده باشید. حال نوبت به دانستنی های فرهنگ چین می رسد.

دانستنی های فرهنگی چین:

بسیاری دانشگاه های چین شعارهایی را در خصوص تاریخ و فرهنگ ویژه خود دارند. برای نمونه، شعار دانشگاه پکن "میهن پرستی، پیشرفت، دموکراسی، علم" است که تلاش دانشجویان این دانشگاه برای آزادی را نشان می دهد. بسیاری شعارهای دانشگاه های چین از شاهکارهای کلاسیک و باستانی سرچشمه گرفته و جنبه فرهنگی عمیقی دارد. برای نمونه، "قوی تر ساختن خود و پرورش مستعدان با اخلاق" شعار دانشگاه چین هوا از "جو یی" شاهکار کلاسیک سلسله جو که چکیده ذکاوت ملت چین خوانده می شود سرچشمه می گیرد، "اهل دانش بودن و داشتن عزم راسخ، اهل سوال کردن و فکر کردن". شعار دانشگاه فو دان شانگهای نیز از کتاب "لون یو" یا کلمات قصار کنفوسیوس که گفتار و کردار کنفوسیوس اندیشمند، سیاستمدار و آموزشگر معروف چین و شاگردانش در پایان سلسله بهار و پاییز چین را دربر می گیرد سرچشمه گرفته است.

چن: خوب، درس امروز در اینجا پایان یافت. یک سؤال برای شمال شنوندگان عزیز؛ "ترم تحصیلی چه زمانی آغاز می شود؟" به زبان چینی چطور گفته می شود؟

تبریزی: اگر شما جواب را می دانید می توانید آن را به صندوق الکترونیکی ما به نشانی per@cri.com.cn ارسال کنید.

چن: در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر به سایت Persian.cri.cn مراجعه فرمایید. خوانگهدار!

تبریزی: خداحافظ.


1  2  3  4  
اخبار مرتبط
پیام شما
تازه ترین برنامه ها
ببینید بشنوید