CRI Online
 

درس پنجاه و هفتم ثبت نام برای تحصیل

GMT+08:00 || 2009-05-12 20:50:43        cri

تبریزی: با آنکه حرف آنان را نمی فهمم، اما می خواهم جواب سؤال های مهم را بدانم: ترم تحصیلی چه زمانی آغاز می شود. خانم چن می توانید چینی آن را به من یاد بدهید؟ متشکرم.

چن: خواهش می کنم. می توانید اینجوری سؤال کنید: 什么时候开学?

تبریزی: 什么时候开学

چن: "什么",یعنی چه.

تبریزی: 什么。

چن: "时候",زمان، وقت.

تبریزی: 时候。

چن: "开学",آغاز ترم تحصیلی

تبریزی: 开学。

چن: 什么时候开学? ترم تحصیلی چه زمانی آغاز می شود؟

تبریزی: 什么时候开学?

对话三

A: 什么时候开学?

B: 9月1号。

تبریزی: در پایان می خواهم راجع به هزینه تحصیل سؤال کنم. هزینه تحصیل یک ترم چقدر است؟

چن: می توانید بگویید: 一个学期的学费是多少?

تبریزی: 一个学期的学费是多少。

چن: "一个学期的", یک ترم تحصیلی

تبریزی: 一个学期的。

چن: "学费",هزینه تحصیلی.

تبریزی: 学费。

چن: "是",هست، است.

تبریزی: 是。

چن: "多少",چقدر.

تبریزی: 多少。

چن: "一个学期的学费是多少",هزینه تحصیلی یک ترم چقدر است؟

تبریزی: 一个学期的学费是多少。

对话四

A: 一个学期的学费是多少?

B: 一个学期一万。

چن: حال بر مکالمات کامل امروز مرور کنیم.

تبریزی: خوب.

چن: جمله اول: 我的汉语不好。

تبریزی: "我的汉语不好",زبان چینی ام خوب نیست.

چن: "我的汉语",زبان چینی من

تبریزی: 我的汉语。

چن: "不好",خوب نیست.

تبریزی: 不好。

چن: 我听不懂。

تبریزی: "我听不懂",من نمی فهمم، متوجه نمی شوم.

چن: "听",گوش دادن.

تبریزی: 听。

چن: "不懂",متوجه نشدن.

تبریزی: 不懂。

چن: 什么时候开学?ترم تحصیلی چه زمانی آغاز می شود؟

تبریزی: 什么时候开学?

چن: "什么时候",چه زمانی.

تبریزی: 什么时候

چن: "开学",آغاز ترم.

تبریزی: 开学。

چن: "一个学期的学费",هزینه تحصیلی برای یک ترم

تبریزی: 一个学期的学费。

چن: "是多少",چقدر است

تبریزی: 是多少。

چن: 一个学期的学费是多少?

تبریزی: "一个学期的学费是多少",هزینه تحصیلی یک ترم چقدر است.

چن: 现在我们来听一下今天的完整对话。


1  2  3  4  
اخبار مرتبط
پیام شما
تازه ترین برنامه ها
ببینید بشنوید