CRI Online
 

درس بیست و چهارم در کتابفروشی

GMT+08:00 || 2009-05-12 20:29:58        cri

گفتتگوی سوم:

B:您好.我想买本北京导游手册.

A:那您直接上二楼,就在电梯左边.

ت: می می خواهم رومان بخرم.

چ: من هم می خواهم، باید "小说" را پیدا کنیم. 小说 یعنی رومان.

ت: "小说"، این کتابفروشی خیلی بزرگ و چند طبقه ای است. می خواهم رمان انگلیسی بخرم، کجا باید برویم؟

چ: می توانید بپرسید: "请问英文小说在几层卖?"

ت: 请问英文小说在几层卖?

چ: 请问 یعنی ببخشید یا خواهش می کنم . نوعی از سوال کردن است .

ت: 请问.

چ: 英文 یعنی زبان انگلیسی.

ت: 英文.

چ: 小说 یعنی رمان

ت: 小说.

چ: 在 یعنی در

ت: 在.

چ: 几层 یعنی کدام طبقه.

ت: 几层.

چ: 卖 یعنی فروختن

ت: 卖.

چ: 请问英文小说在几层卖?

ت: 请问英文小说在几层卖? یعنی ببخشید رمان انگلیسی در کدام طبقه فروخته می شود.

گفتگوی چهارم:

A:请问英文小说在几层卖?

B:在四层.

چ: گفتگوهای امروز را مرور می کنیم.

گفتگوی دوم:

A:我要买本字典.

B:什么字典?

A:英汉,汉英双向字典.

B:还需要什么吗?

A:还要一本汉语成语字典.

گفتتگوی سوم:

B:您好.我想买本北京导游手册.

A:那您直接上二楼,就在电梯左边.

گفتگوی چهارم:

A:请问英文小说在几层卖?

B:在四层.

چن: حالا ،باهم دانستیهای فرهنگ چین را گوش می کنیم.

دانستنی های فرهنگ چین :

وقتی که شما به دوست چینی خود زنگ می زنید، معمولا حملاتی مانند اینکه "اگر وقت داری، به خانه ام بیایید" شنیده می شود. البته شما نباید این دعوت را خیلی جدی تلقی کنید چون این حرفهای فقط تعرف است و مخاطب می خواهد با این دوستی را به شما نشان دهد.

دید و بازدید بین قوم و خویشان و دوستان در چین بسیار آسان و دلخواه است. معمولا اگر دوستان را به خانه خود دعوت کنند، لازم نیست برای طرف مقابل وقت مشخص کنند. اگر بخواهند به خانه دوستان خود بروند کافی است پیشتر به آنها اطلاعی دهند تا اگر دوست خود وقت داشته باشد، به دیدنش می روند. در حال حاضر با تسریع ریتم زندگی مدرن و توسعه راههای مخابراتی، ملاقات در خانه بین قوم و خویشان و دوستان روز به روز کمتر می شود و راههای مبادلاتی مانند ارسال پیام از تلفن همراه و فرستادن ایمل جانشین آنها می شود. در عید بهار امسال در چین، چینی ها 15 میلیارد پیام تبریک با تلفن همراه ارسال کردند.

چ: بسیار خوب ،قبل از پایان درس امروز به سئوال امروز جواب دهید.

تبریزی: "می خواهم یک فرهنگ بخرم" به زبان چینی چطور گفته وی شود؟

چ: اگر شما جواب این سوال را می دانید، لطفا برای ما ایمیل کنید . بار دیگر ایمیل برنامه را برای شما تکرار می کنیم . اگر شما جواب را می دانید، آن را به صندوق الکترونیکی ما با نشانی per@cri.com.cn ارسال کنید.

چن : اگر شما می خواهید اطلاعات بیشتری در اختیار داشته باشید و یا تقاضایی دارید ، لطفا به پایگاه اینترنتی ما به این نشانی persian.cri.cn رجوع کنید .تا درس بعدی خدا نگهدارتان! تبریزی: خدا نگهدار تان.


1  2  3  4  
اخبار مرتبط
پیام شما
تازه ترین برنامه ها
ببینید بشنوید