CRI Online
 

درس هجدهم در سوپرمارکت

GMT+08:00 || 2009-05-12 16:05:30        cri

چن: بار دیگر به مکالمه دوم گوش کنیم.

对话二:

A(女):这个可能坏了,我想退货。

B(男):您的发票带来了吗?

A(女):带了。

چن: معمولاً فروشنده می پرسد: 您的发票带来了吗?

تبریزی: 您的发票带来了吗? رسیدتان آورده اید؟

چن: "您的""برای شما، ازآن شما".

تبریزی: 您的。

چن: "发票","قبض ، رسید".

تبریزی: 发票。

چن: "带","آوردن".

تبریزی: 带。

چن: "来"پس از فعل استفاده می شود و نشانه جهت فعل است.

تبریزی: 来。

چن: "了",یک کلمه کمکی در زبان چینی که با تأکید خوانده نمی شود و معمولان در پایان جمله به کار می رود و نشانه پایان یک عمل است.

تبریزی: 了。

چن: "吗",نیز کلمه کمکی است که نشانه پرسشی است.

تبریزی: 吗。

چن: 您的发票带来了吗?

تبریزی: 您的发票带来了吗? "آیا شما رسید خرید را با خود آورده اید؟"

对话二:

A(女):这个可能坏了,我想退货。

B(男):您的发票带来了吗?

A(女):带了。

تبریزی: بله، فروشنده به من می گوید عیب آن جدی نیست و نمی خواهد کالا را بپذیرد به فروشگاه پس دهم. اما من بازهم می خواهم آن را پس دهم . حالا باید چه بگویم؟

چن: می توانیم بگویید: 您给退了吧。خواهشمندم پس بدهید.

تبریزی: 您给退了吧。

چن: "您","شما".

تبریزی: 您。

چن: "给"معنی اصلیش دادن است، در اینجا به قبل از فعل "退"مورد استفاده می شود که برای تقویت لحن است.

تبریزی: 给。

چن: "退","برگرداندن".

تبریزی: 退。

چن: "了"همانطور که قبل گفته بودیم پس از فعل استفاده می شود و نشانه پایان یک فعل یا عمل است. برای نمونه: 这本书我看完了。下课了。

تبریزی: "吧"چه معنی می دهد؟

چن:کاربردی "吧"نیز همانند "了"که در پایان جمله امری بکار می رود دارد تا لحن جمله ملایم تر باشد .

تبریزی: 吧。

چن: 您给退了吧。

تبریزی: 您给退了吧。 لطفاً این کالا را پس بگیرید.


1  2  3  4  
اخبار مرتبط
پیام شما
تازه ترین برنامه ها
ببینید بشنوید