CRI Online
 

درس هجدهم در سوپرمارکت

GMT+08:00 || 2009-05-12 16:05:30        cri

تبریزی: امروزه خرید کردن در پکن بسیار راحت است. بسیاری کالاها با مارک های معروف جهان را در فروشگاه های این شهر به فروش می رسد. بنابراین قبل از سفر به پکن لازم نیست بار زیادی با خود همراه کنیم .

چن: درست است.

تبریزی: اگر می خواهیم از فروشنده بپرسیم که آیا آنها شامپوی مو دارند یا نه ، به زبان چین چطوربگوییم؟

چن: می توانیم بگویید: 请问有洗发水卖吗?

تبریزی: 请问有洗发水卖吗?

چن: "请","لط��اً".

تبریزی: 请。

چن: "问","پرسیدن".

تبریزی: 问。

چن: "有","داشتن".

تبریزی: 有。

چن: "洗发水","شامپوی مو".

تبریزی: 洗发水。

چن: "卖","فروختن".

تبریزی: 卖。

چن: "吗"از کلمات معینی در جملات پرسشی که با تأکید خوانده نمی شود.

تبریزی: 吗。

چن: 请问有洗发水卖吗?

تبریزی: 请问有洗发水卖吗? آیا شامپوی مو دارید؟

چن: حال باهم به بخش اول گفتگوی امروز گوش می کنیم.

对话一:

A(女):请问有洗发水卖吗?

B(男):就在前面的架子上。

چن: "请问","خواهش می کنم".

تبریزی: 请问。

چن: "请"یعنی لطفاً، بفرمایید. برای نمونه请坐。请喝茶.

تبریزی: بله، فهمیدم.

چن: "有""داشتن، وجود داشتن".

تبریزی: 有。

چن: "洗发水","شامپوی مو"

تبریزی: 洗发水。

چن: 请问有洗发水卖吗? شامپوی مو دارید؟

تبریزی: 请问有洗发水卖吗?

对话一:

A(女):请问有洗发水卖吗?

B(男):就在前面的架子上。

چن: بار دیگر به مکالمه اول گوش کنید .

تبریزی: لطفا این شامپو احتمالاً عیب دارد ، می خواهم پس بدهم . این جمله به زبان چینی چطور گفته می شود

چن: می توانید بگویید: 我想退货。

تبریزی: 我想退货。

چن: "我","من".

تبریزی: 我。

چن: "想","خواستن".

تبریزی: 想。

چن: "退","برگرداندن یا پس دادن".

تبریزی: 退。

چن: "货","کالا"، "فرآورده".

تبریزی: 货。

چن: 我想退货。

تبریزی: 我想退货。"می خواهم کالا را پس بدهم ".

چن: حال مکالمه دوم را پخش می کنیم.

对话二:

A(女):这个可能坏了,我想退货。

B(男):您的发票带来了吗?

A(女):带了。

چن: "我想","می خواهم".

تبریزی: 我想。

چن: "退货","کالا را پس دادن ".

تبریزی: 退货。


1  2  3  4  
اخبار مرتبط
پیام شما
تازه ترین برنامه ها
ببینید بشنوید