CRI Online
 

درس پانزدهم صرف خوراک آماده یا فست فود

GMT+08:00 || 2009-05-12 15:59:22        cri

مکالمه 4

A:我们去买点饮料吧。

B:你喜欢红茶还是绿茶?

A:红茶

چ: 我们去买点饮料吧。

ت: 我们去买点饮料吧。

چ: 饮料 یعنی نوشابه

ت: 饮料

چ: چه در داخل آن است؟ به چینی 这里面是什么? گفته می شود .

ت: 这里面是什么

چ:我喜欢吃羊肉串

ت: 我喜欢吃羊肉串 یعنی کباب گوشت گوسفند را دوست دارم.

چ: 你喜欢吃辣的吗?

ت: 你喜欢吃辣的吗? یعنی غذاهای تند دوست دارید؟

چ: در این لحطه تمام مکالمات امروز را مرور می کنیم.

مکالمه 1:

A:你们喜欢吃辣的吗?

B:喜欢。

مکالمه 2

A:你想吃什么?

B:我喜欢吃羊肉串。

مکالمه 3

A:这里面是什么?

B:我也不知道。

مکالمه 4

A:我们去买点饮料吧。

B:你喜欢红茶还是绿茶?

A:红茶

دانستنی های فرهنگ چین:

ما چینی ها برای صرف غذا از چوب غذاخوری به نام کوای زی (筷子, چوب غذاخوری) استفاده می کنیم، غربی ها از قاشق و چنگال. به نظر بعضی ها، مردم چین مردم کشاورز و گیاهخوار و غربی ها دامپرور و گوشتخوار هستند . با توجه به آنکه کوای زی برای گرفتن غذاهای گیاهی و چاقو و چنگال برای خوردن گوشت مناسب است، چینی ها و غربی ها از وسائل غذاخوری مختلف استفاده می کنند. دلیل دیگر این است که چینی ها با استفاده از این چوب ها از یک ظرف غذا و با هم غذا می خورند . لذا هر بار مقدار محدودی از غذا را می توانند بخورند. به این ترتیب، نوعی همگرایی در این سنت چینی ها دیده می شود و البته هر کسی از منافع شخصی خود بخوبی محافظت می کند . نحو غذاخوری غربی کمی ساده تر است. آنها غذا را در بشقاب خود می خورند.

قابل تذکر اینکه در فرهنگ غذاخوری چین، ضربه زدن به کاسه با قاشق نوعی اقدام مودبانه تلقی می شود.

چ: درس امروز ما به پایان رسید. سوال امروز ما برای شما این است : آیا غذاهای تند دوست دارید . این جمله را به زبان چینی برای ما بگویید .


1  2  3  4  
اخبار مرتبط
پیام شما
تازه ترین برنامه ها
ببینید بشنوید