CRI Online
 

درس پانزدهم صرف خوراک آماده یا فست فود

GMT+08:00 || 2009-05-12 15:59:22        cri

مکالمه 2

A:你想吃什么?

B:我喜欢吃羊肉串。

چ:喜欢یعنی دوست داشتن.

ت:喜欢

چ:吃 یعنی خوردن

ت:吃

چ:羊肉串 یعنی کباب گوشت گوسفند.

ت:羊肉串

چ:喜欢吃羊肉串

ت:我喜欢吃羊肉串 کباب گوشت گوسفند را دوست دارم.

مکالمه 2

A:你想吃什么?

B:我喜欢吃羊肉串。

ت: معلوم است که 羊肉串 از گوشت گوسفند درست می شود. انواع غذاهای دیگر چطور مثلا، اگر بخواهم بپرسم ":در داخل جیائو زی(饺子) چیست ، چه باید بگویم. یعنی عبارت "در داخل آن چیست ؟" به چینی چه می شود؟

چ:آن ساده است. می توانید بگویید"这里面是什么?"

ت: 这里面是什么?

چ: "这" یعنی این

ت:这

چ:"里面" یعنی داخل

ت:里面

چ: "是" یعنی بودن

ت:是

چ:"什么" یعنی چه

ت:什么

چ: 这里面是什么?

ت:"这里面是什么" یعنی داخل آن چیست ؟

مکالمه 3

A:这里面是什么?

B:我也不知道。

چ:"这里面" یعنی داخل آن

ت:这里面

چ: "是什么" یعنی چه بودن

ت:是什么

چ:这里面是什么

ت:"这里面是什么" یعنی در داخل آن چیست .

مکالمه 3

A:这里面是什么?

B:我也不知道。

ت: واقعا تشنه ام . اگر بخواهم به دوستان چینی بگویم" برویم نوشابه بخریم"، به چینی چه باید بگویم؟

چ: سخت نیست. می توانید بگویید: 我们去买点饮料吧。

ت:我们去买点饮料吧。

چ:我们 یعنی ما

ت:我们

چ:去 یعنی رفتن

ت:去

چ:买یعنی خریدن

ت:买

چ:点 ظاهرا به معنای"نقطه " است. اما اینجا یعنی " اندکی"،"چند تا،چند دانه، .

ت: 点

چ:饮料 یعنی نوشابه

ت:饮料

چ:吧 یک فعل کمکی است.

ت:吧

چ:我们去买点饮料吧。

ت:我们去买点饮料吧。 یعنی برویم نوشابه بخریم.


1  2  3  4  
اخبار مرتبط
پیام شما
تازه ترین برنامه ها
ببینید بشنوید