CRI Online
 

درس یازدهم در باره علاقه مندی ها

GMT+08:00 || 2009-05-12 15:50:41        cri

قبل از شنیدن گفت و گوی کامل باهم درس امروز را دوره می کنیم.

چن: جمله اول : "این روزها خیلی کار داری؟" به زبان چینی این طور گفته می شود. 你最近忙吗?

تبریزی:你最近忙吗?

چن: 最近 یعنی این روزها

تبریزی: 最近

چن : 忙 یعنی شلوغ بودن ؛ مشغول بودن

تبریزی: 忙

چن : جمله دوم : "به چه چیز علاقه داری؟ " به زبان چینی "你的爱好是什么?"

تبریزی:你的爱好是什么?

چن: 爱好 یعنی علاقه

تبریزی : 爱好

چن: 你的爱好是什么?

تبریزی:你的爱好是什么?

چن: اگر تو کتاب خواندن را دوست داشته باشی، می توانی این طور جواب بدهی:我喜欢看书。

تبریزی:我喜欢看书。

چن: 喜欢 یعنی علاقه داشتن ؛ دوست داشتن

تبریزی: 喜欢

چن: 看书 کتاب خواندن

تبریزی: 看书

چن: اگر بخواهی بپرسی که شنبه ها و یکشنبه ها معمولاً چکار می کنی؟ این جمله به زبان چینی چطور گفته می شود؟

تبریزی:周末你一般干什么?

چن: آفرین ! پس حال باهم گفت و گوهای کامل امشب را بشنویم.

گفت و گوی کامل

گفت و گوی اول

A:你最近忙吗?

B:我很忙。

A: 忙什么?

B: 工作。

گفت و گوی دوم

A(男):你的爱好是什么?

B(女):我喜欢看书。你呢?你的爱好是什么?

A(男):我喜欢旅游。

گفت و گوی سوم

A(女):周末你一般干什么?

B(男):打网球。 

تبریزی: دوستان در این بخش دانستنی های فرهنگ چین را برایتان در نظر گرفته ایم.

دانستنی های فرهنگ چین

اکثر چینی ها به حفظ آبرو توجه زیادی دارند. مسئله "حفظ آبرو" مربوط به افتخار ، شرافت و رازهای زندگی افراد است. فرهنگ چین در طولانی مدت تحت تاثیر افکار کنفوسیوس قرار گرفته است. دکترین کنفوسیوس مبادلات بین مردم و صلح و هماهنگی را تشویق می کند. به همین دلیل، حفظ آبروی انسان یعنی احترام به شرافت و راز داری راه مهمی برای حفظ هماهنگی و صلح بین آنها است. دکترین کنفوسیوس همچنین همزیستی و بهرمندی مشترک از افتخارات را توصیه می کند. به این معنا که هر چند دوست ما اشتباه کرد، اما باید برای حفظ افتخار و آبروی وی عیب های و نقایصش را نزد دیگران بیان نکنیم، بلکه باید به شیوه مناسب او را با عیب هایش آشنا کنیم . به همین علت، حفظ آبروی فرد یک رفتار احترام آمیز به دیگران به شمار می رود. در این ارتباط با چینی ها باید به این گونه مسایل زیز بیشتر توجه کرد و از ابروریزی جلوگیری کرد.

چن: بسیار خوب. درس امروز ما اکنون به پایان رسید. لطفا برای ما به آدرس per@cri.com.cn ایمیل کنید. بار دیگر ایمیل برنامه را برای شما تکرار می کنیم.per@cri.com.cn

چن: اگر شما می خواهید اطلاعات بیشتری بدانید، از سایت ماPersian.cri.cn بازدید کنید. دوستان تا درس بعدی خدانگهدار!

تبریزی: خدانگهدار!


1  2  3  4  
اخبار مرتبط
پیام شما
تازه ترین برنامه ها
ببینید بشنوید