CRI Online
 

درس یازدهم در باره علاقه مندی ها

GMT+08:00 || 2009-05-12 15:50:41        cri

چن : 我 من

تبریزی : 我

چن : 喜欢 یعنی علاقه داشتن ، دوست داشتن

تبریزی: 喜欢

چن: 看书 یعنی کتاب خواندن

تبریزی: 看书

چن : 我喜欢看书。

تبریزی:我喜欢看书。

تبریزی: ببخشید . خانم چن ،我喜欢 در زبان فارسی یعنی "علاقه داشتن"، "دوست داشتن" درست است؟

چن : بله. 看书 یعنی خواندن کتاب

تبریزی: 看书 . در این جمله یک عبارت است همان "你呢?" یعنی چیست؟

چن : این سوال خوبی است. 你呢? یعنی تو چطوری؟

تبریزی:你呢? پس از گفتن你呢? دیگر لازم نیست آن سوال را تکرار کنیم درست است؟

چن : بله .

تبریزی: بخشید. در گفت و گوی دوم معنای جوابی که آن فرد داد چه بود؟ نمی توانم متوجه شوم .

چن : او گفت: من به گردشگری علاقه زیادی دارم.

تبریزی: خوب. 我喜欢旅游 یعنی من گردش کردن را دوست دارم . بغیر از جمله مذکور ، شما می توانید به من بگویید که "تو روزهای تعطیل آخر هفته معمولاً چکار می کنی؟" این را به زبان چینی باید چطور بگویم؟

چن : اول شما به من بگو که چرا این طور سوال کردی؟

تبریزی : چون من می خواهم یک دختر زیبا قرار ملاقات بگذارم .

چن: خوب . متوجه شدم. در این زمینه می توانی بگویی 周末你一般干什么

تبریزی:周末你一般干什么?

چن: 周末 یعنی روزهای آخر هفته

تبریزی: 周末

چن: 你 تو

تبریزی: 你

چن : 一般 معمولاً

تبریزی: 一般

چن: 干 یعنی کار کردن

تبریزی: 干

چن : 什么 یعنی "چه" ؛ "چه کار"

تبریزی: 什么

چن : 干什么یعنی چکار می کنی؟

تبریزی: 干什么

چن: 周末你一般干什么?

تبریزی:周末你一般干什么? تو روزهای تعطیل آخر هفته معمولاً چکار می کنی؟

الان آخرین گفت و گو را می شنویم.

A(女):周末你一般干什么?

B(男):打网球。 


1  2  3  4  
اخبار مرتبط
پیام شما
تازه ترین برنامه ها
ببینید بشنوید