CRI Online
 

درس یازدهم در باره علاقه مندی ها

GMT+08:00 || 2009-05-12 15:50:41        cri

چن: خوب، حال موضوع کلیدی درس امروز در باره علاقه را می آموزیم.

تبریزی: خانم چن، "این روزها سرتان شلوغ است" این جمله به زبان چینی چطور گفته میشود؟

چن : میتوانید این طور بگویید: "你最近忙吗?"

تبریزی:你最近忙吗?

چن : 你 یعنی تو. تو فاعل این جمله است و در زبان چینی معمولاً فاعل در اول یک جمله قرار است.

تبریزی : 你

چن : 最近 یعنی این روزها، روزهای اخیر

تبریزی:最近

چن: 忙 یعنی شلوغ، گرفتار، گزاره این جمله است.

تبریزی:忙

چن : 吗 یک کلمه کمکی است. نشان میدهد که این جمله یک جمله استفهامی است و در پایان جمله قرار میگیرد.

تبریزی : 吗

چن : این جمله را کمی آهسته میخوانم. 你最近忙吗?

تبریزی : 你最近忙吗? این روزها سر تان شلوغ است؟ حال به بخش اول گفت و گو گوش دهید.

گفت و گوی اول

A:你最近忙吗?

B:我很忙。

A: 忙什么?

B: 工作。

تبریزی : خوب، وقتی که ما در باره علاقه مندی ها صحبت میکنیم، بطور مستقیم می توانیم از فرد مورد نظر پرسید که علاقه او چیست ؟ این سؤال به زبان چینی چطور پرسیده میشود؟

چن : تو میتوانی این طور بگویی: 你的爱好是什么?

تبریزی : 你的爱好是什么?

چن: یعنی برای تو

تبریزی: 你的

چن : 爱好 یعنی علاقه

تبریزی: 爱好

چن : 是 یعنی بودن و در اینجا است

تبریزی : 是

چن : 是什么 یعنی چیست؟

تبریزی: 是什么

چن : 你的爱好是什么?

تبریزی:你的爱好是什么? علاقه تو چیست؟ خوب الان باهم گفت و گوی دوم را می شنویم .

گفت و گوی دوم

A(男):你的爱好是什么?

B(女):我喜欢看书。你呢?你的爱好是什么?

A(男):我喜欢旅游。

چن: 你的爱好是什么?

تبریزی:你的爱好是什么? علاقه تو چیست؟

چن : بسیار خوب . علاقه به زبان چینی 爱好 خوانده می شود.

تبزیری: 爱好. چه در زبان چینی یعنی 什么 درست است؟

چن: بله . 什么 یعنی چه . پس 是什么 یعنی چیست؟

تبریزی: 是什么. بسیار خوب. پس لطفاً بار دیگر گفت و گوی دوم را بشنوید.

گفت و گوی دوم

A(男):你的爱好是什么?

B(女):我喜欢看书。你呢?你的爱好是什么?

A(男):我喜欢旅游。

تبریزی:我喜欢看书。


1  2  3  4  
اخبار مرتبط
پیام شما
تازه ترین برنامه ها
ببینید بشنوید