CRI Online
 

درس هشتم صحبت درباره دیگران

GMT+08:00 || 2009-05-12 15:46:56        cri

و: ما تقریبا جمله اول امروز را فراموش کردیم. 你妹妹是做什么的( با سرعت کم)

ر: خواهر تان چه کار می کند؟ ؟你妹妹是做什么的

و: اگر بخواهم سوال کنم که تو چه کار می کنی، چطوری بگویم ؟

ر:你是做什么的?

و: خوب. ما یک بار دیگر به گفتگوی امروز گوش می دهیم.

گفتگوی کامل:

گفتگوی اول:

ا(زن): خواهر تان چه کار می کند؟

ب( مرد) : او معلم است.

ا(زن) : تو چه کار می کنی؟

ب(مرد) من خبرنگار هستم.

گفتگوی دوم:

ا(زن): نظرت راجع به او چیست .

ب(مرد) او خیلی زیبا است. او خیلی باهوش است.

ر:خوب. تکرار درس هم پایان یافت . دوستان در این بخش به موضوعی درباره فرهنگ چین می پردازیم .

موضوعاتی درباره فرهنگ چین:

:فو وا سمبل 29 مین بازیهای المپیک سال 2008 پکن است. الهام ناشی از 5 حلقه المپیک ، کوه ها،رودخانه ها ، دریاها و زمین های وسیع چین و چهره های حیوانات از مضامین مورد پسند مردم است. فو وا روحیه دوستی ، صلح و پیشرفت و امید زیبای برخورد همآهنگ بشر و طبیعت را به مردم جهان می نمایاند . فو وا 5 بچه دوست داشتنی هستند که شکلهای مشابه ماهی، خرس پاندا، بز کوهی تبتی، پرستو و آتش مقدس المپیک را در هم آمیخته اند . هر کدام از این نشان ها نیز نامی روان و خواندنی دارد که به این ترتیب است :" به به" ،" جین جین" ، " هوان هوان"، " این این" و " نی نی". هنگامی که اسمهای 5 فو وا باهم وصل شود، جمله ای به این مضمون ساخته می شود : به پکن خوش آمدید "

و: اما رسیدیم به بخش آزمون درس .به ما بگویید به زبان چینی چگونه سوال می کنیم شغل شما چیست ؟ "

ر،اگر شما جواب را می دانید، لطفا برای ما ای میل کنید .

و: برای داشتن اطلاعات بیشتر از برنامه می توانید به پایگاه اینترنتی رادیو رجوع فرمایید . از شما ممنونم و خداحافظ.

ر: خداحافظ.


1  2  3  4  
اخبار مرتبط
پیام شما
تازه ترین برنامه ها
ببینید بشنوید