CRI Online
 

درس هشتم صحبت درباره دیگران

GMT+08:00 || 2009-05-12 15:46:56        cri

و:بعد گفتگوی اول شروع می شود.

ر، یک لحظه. اگر بخواهم سوال کنم که تو چه کار می کنی، چه گونه می گویم؟

و: خیلی ساده است. تنها کلمه " خواهر تان" را با تو عوض کنید.

ر: یعنی: تو چه کار می کنی؟

و: درسته.

گفتگوی اول:

ا(زن): خواهر تان چه کار می کند؟

ب( مرد) : او معلم است.

ا(زن) : تو چه کار می کنی؟

ب(مرد) من خبرنگار هستم.

ر: بعد از آشنایی با شغلش، می خواهم او را بیشتر بشناسم. " او را چطور می بینی چه نظری در باره اش داری ؟ در زبان چینی چطور این جملات بیان می شود ؟

و: او را چطور می بینی ؟( با سرعت کم)

ر: او را چطور ارزیابی می کنی ؟

و: 你، ما بارها از آن استفاده کرده ایم، یعنی تو

ر: 你

و: "觉得"در زبان چینی کلمات عامیانه" دانستن یا فکر کردن یا بهتر بگوییم احساس کردن " است.

ر: 觉得

و:她 یعنی او

ر: 她

و: 怎么样 یعنی چطور

ر: 怎么样

و: 怎么样 در اینجا برای سوال کردن و آگاه شدن از دیدگاه دیگران استفاده می شود .

ر: تو در باره او چه احساسی داری ؟ 你觉得她怎么样?( با سرعت کم)

و: حالا به گفتگو در آن محیط گوش دهیم.

گفتگوی دوم:

ا(زن): نظرت راجع به او چیست ؟

ب(مرد): او خیلی زیبا است. او خیلی باهوش است.

ر:خوب. 你觉得她怎么样? اما یاجیه، من نفهمیدم معنی آن جواب چیست. می توانی توضیح ده؟

و: به زبان فارسی یعنی : او خیلی زیبا است. 她很漂亮。( با سرعت کم)

ر: 她很漂亮。

و: 她 یعنی او

ر: 她

و: 很 خیلی، بسیار

ر: 很

و: 漂亮زیبا

ر: 漂亮

و:او خیلی زیبا است 她很漂亮。(با سرعت کم)

ر: 她很漂亮。

و: ما مجددا به گفتگو گوش می دهیم.


1  2  3  4  
اخبار مرتبط
پیام شما
تازه ترین برنامه ها
ببینید بشنوید