CRI Online
 

درس پنجم درخواست کمک

GMT+08:00 || 2009-05-08 14:46:32        cri

چن: خوب. پیش از آنکه ازدانستنیهای فرهنگی چین بشنویم ، درس امروز را مرور می کنیم.

تبریزی: یاد گرفتید به من کمک کنید؟ به زبان چینی چه می شود . می شود 你能帮我一个忙吗?

چن: لطفا با هم بخوانید:

你能帮我一个忙吗?(慢速)

چن: پس این جمله که آیا می توانید از من عکس بگیرید؟ به زبان چینی می شود

تبریزی: 能帮我照张相吗?

چن: خوب. اگر می خواهید مبتکرانه به دیگران کمک کنید، به زبان چینی می شود 我能帮助你吗?(慢速)

تبریزی: 我能帮助你吗?

چن: حال به گفت و گوهای امروز گوش فرمائید:

گفت و گوی اول:

李莉(女):你能帮我一个忙吗?

王南(男):当然可以。

گفت و گوی دوم:

A(女):能帮我照张相吗?

B(男):没问题。

گفت و گوی سوم:

A(女):我能帮助你吗?

B(男):我的相机不见了。

A(女):别着急。我帮你找。

B(男):你真好。谢谢!

چن: خوب. حال توجهتان را دانستنیهای فرهنگی چین جلب می کنم .

همسایگان بخش مهمی در روابط انسانی جامعه چین محسوب می شود . برای نمونه، اگر زوجی دعوا کنند، همسایگان برای آنان میانجیگری می کنند. اگر زن و شوهر هر دو کار داشته باشند ، می توانند کلید خانه را به سالخوردگان همجوار بدهند تا از بچه های شان مواظبت کنند. اما امروزه مردم بیشتر در آپارتمانها اقامت می کنند و ارتباط بین همسایگان کمتر می شود و حتی بعضی ها همدیگر را نمی شناسند. اما به هر صورت ساکنان برای ارتباط با همسایگان به روش های جدید روی می آورند. برای نمونه، در بعضی نواحی مسکونی، مردم برای مبادله اطلاعات از اینترنت استفاده می کنند.

چن: خوب. اما می رسیم به سوال از شنوندگان .

تبریزی: این جمله که آیا می توانید به من کمک کنید، به زبان چینی چطور ادا می شود .

اگر پاسخ آن را می دانید، لطفا برای ما پیام اینترنتی بفرستید. نشانی الکترونی ما: صندوق اینترنتی ما این است:

per@cri.com.cn

سایت ما:

persian.cri.cn

再见!خدانگهدارتان!


1  2  3  4  
اخبار مرتبط
پیام شما
تازه ترین برنامه ها
ببینید بشنوید