CRI Online
 

درس هفتم جملات زبان چینی

GMT+08:00 || 2009-05-08 14:45:14        cri

چن: این گفت و گوی سوم است. مثل معمول ، قبل از آنکه ما گفت و گوی کامل را گوش کنیم ، جملاتی را که امروز یاد گرفتیم ، با یکدیگر مرور می کنیم. من به فارسی می گویم ، شما امتحان کنید که زبان چینی تان چطور است و باید این جملات را چگونه بگویید . باشه؟

تبریزی: باشه.

چن: اول ، "الو، آیا مدیر کل لیو خانه هست؟"

تبریزی:喂,刘经理在家吗?

چن : بسیار خوب، دوم، اگر او خانه نباشد، و شما می خواهید بدانید که او کی بر می گردد ،این جمله را به زبان چینی چگونه می گویید؟

تبریزی:他什么时候回来?

چن: چگونه از او می خواهید که به شما تلفن بزند؟

تبریزی:请他给我回个电话。

چن : آفرین ،بسیار خوب. من باید بگویم شما خیلی خوب جلو می روید و اگر دوستان ما هم به همین شکل حرکت سریع داشته باشند واقعا جای دلگرمی خواهد بود .به هر حال بعد این مرحله به گفت و گوی کامل می رسیم .

گفت و گوی اول

A(女):喂,刘经理在家吗?

B(男):他不在家。

A(女):他什么时候回来?

B(男):我也不知道。

گفت و گوی دوم

A(女):请他给我回个电话。

B(男):好的。

A(女):我的电话是87654321

B(男):好的。我一定转告他。

چن: حالا ،باهم دانستیهای فرهنگ چین را گوش می کنیم.

دانستنی های فرهنگ چین :

طبق معمول ، مردم چین از عدد زوج خوششان می آید. به عقیده آنها عدد زوج شانس می آورد. چون تلفظ عدد هشت در زبان چینی با " ف چی"(发财) یعنی ثروت مشابه هست، مردم معتقدند که این عدد خوشبختی برای آنها به همراه می آورد. به همین دلیل چینیان هنگام انتخاب شماره تلفن یا شماره دیگر ، همیشه شماره هشت را انتخاب می کنند. مثال دیگری می زنیم ، مردم چین عدد شش را دوست دارند. شش در زبان چینی معنای بدون مشکل و موفقیت می دهد . چینی ها همیشه می گویند که "لیو لیو دا شون" (六六大顺) یعنی دو تا شش موفقیت را کامل می کند . به همین دلیل، بسیاری مردم تمایل دارند که تاریخ مرتبط و حاوی عدد شش را بعنوان تاریخ ازدواج انتخاب کنند. در مخالف این عدد ، تلفظ عدد "چهار" است که در زبان چینی با واژه "死"یعنی مرگ مشابهت دارد. این مثل عدد سیزده در برخی کشورهای غربی است که مردم نسبت به آن دیدگاه خوبی ندارند و از آن پرهیز می کنند .

چن: بیسیار خوب ،به پایان کار امروز رسیدیم و قبل از آن بر می گردیم و مروری داریم و آزمونی .

تبریزی: "لطفا به او بگویید به من تلفن بزند" به ما بگویید به زبان چینی ،چطور می توانیم این جمله را ادا کنیم ؟

چن: اگر شما جواب این سوال را می دانید، لطفا برای ما ایمیل بفرستید. بار دیگر ایمیل برنامه را برای شما تکرار می کنیم .

چن : اگر شما می خواهید اطلاعات بیشتری در اختیار داشته باشید و درخواستی دارید ، لطفا نشانی الکترونیکی خود را برای ما ارسال کنید تا بتوانیم مسیر ارتباطی را حفظ کنیم .تا درس بعدی خدا نگهدار!

تبریزی: خدا نگهدار تان.


1  2  3  4  
اخبار مرتبط
پیام شما
تازه ترین برنامه ها
ببینید بشنوید