CRI Online
 

درس هفتم جملات زبان چینی

GMT+08:00 || 2009-05-08 14:45:14        cri

چن: خوب، اینها بخشی از مرور درس های ما است، اکنون موضوع مهم درس امروز را می آموزیم .

تبریزی: خانم چن، اگر من به خانه لیو که یک مدیر کل است تلفن بزنم و بخواهم با او صحبت کنم،به نظر شما باید چطور با زبان چینی با او صحبت کنم؟ و اصلا از کجا شروع کنم ؟

چن: من فکر می کنم قبل از هر چیز بهتر است شما این طور آغاز کنید و اینجوری بگویید –喂,刘经理在家吗?(慢速)

تبریزی: 喂,刘经理在家吗?

چن: معنی این جمله این است که آیا لیو مدیر کل خانه است ؟

تبریزی: 喂یعنی الو ، حدس می زنم که 刘经理 یعنی مدیر کل لیو

چن : درسته . لیو اسم بزرگ است. 经理یعنی مدیر کل ، به این ترتیب ، 刘经理یعنی مدیر کل لیو .

تبریزی: 刘经理

چن : 在 حرف اضافه است. یعنی در

تبریزی:在

چن :خانه به زبان چینی یعنی 家

تبریزی:家

چن:吗 در اینجا جمله را سوالی می کند .

تبریزی:吗

چن: " الو، آیا مدیر کل لیو خانه هست؟ "喂,刘经理在家吗?(慢速)

تبریزی:喂,刘经理在家吗?

چن: باهم گفت و گوی اول را گوش می کنیم .

A(女):喂,刘经理在家吗?

B(男):他不在家。

چن: این جواب منفی است. یعنی مدیر کل لیو خانه نیست. اگر بخواهی بپرسی که کی بر می گردد؟ باید به این شکل سوال خود را طرح کنی :他什么时候回来?

تبریزی:他什么时候回来?

چن: 他 یعنی او

تبریزی:他

چن: 什么时候ما در گذشته اشاره کرده بودیم ، یعنی کی

تبریزی: بله ، 什么时候 یعنی کی

چن: 回来 یعنی برگشتن

تبریزی: 回来

چن: او کی بر می گردد؟ 他什么时候回来?(慢速)

تبریزی:他什么时候回来?

چن: خوب ،الان باهم گفت و گوی سوم را بشنویم .

A(女):他什么时候回来?

B(男):我也不知道。


1  2  3  4  
اخبار مرتبط
پیام شما
تازه ترین برنامه ها
ببینید بشنوید